Shutterstock

Rovdinosaurie jagade ensam

De dödliga raptorerna var inte flockdjur, som forskare hittills har trott. Nya analyser av deras tänder visar att ungarna växte upp ensamma.

Från Jurassic Park känner vi velociraptorerna som små, snabba dinosaurier, som angrep i flock och fällda bytesdjur som var mycket större än de själva. Därför har de ofta jämförts med vargar, som jagar på just det sättet.

Den bilden utmanas nu av forskare från University of Wisconsin i USA. Forskarna har analyserat ett stort antal tänder från en nära besläktad raptor vid namn Deinonychus antirrhopus.

Och deras slutsats är tydlig: De tvåbenta rovdinosaurierna var sannolikt inte flockdjur, utan jagade ensamma.

Raptorer levde inte i flock som vargar. Ny forskning visar att de jagade ensamma, som dagens rovfåglar.

© Fred Wierum

Grundämnen avslöjar kostvanor

Forskarna jämförde innehållet av kol och syre i tänder från individer, som har levt i samma områden, men som har dött vid olika ålder.

Båda grundämnena finns i olika versioner, så kallade isotoper, och sammansättningen av dem varierar med den kost djuren har intagit.

Forskarna väntade sig på förhand att om raptorerna var flockdjur skulle det inte förekomma några skillnader på isotoperna i deras tänder, oavsett deras ålder. Hos flockdjur äter ungarna vanligtvis den föda som de vuxna individerna införskaffar.

Växte upp som komodovaraner

Undersökningarna avslöjade emellertid att ungarna har haft andra kostvanor än de vuxna djuren.

Skillnaden påminner enligt forskarna om förhållandena hos komodovaraner, vars ungar inte äter tillsammans med de vuxna.

I stället för att bli försörjda hittar ungarna sina egna födokällor – ofta uppe i träden, där de samtidigt är skyddade mot att bli uppätna av sina äldre artfränder.

© Shutterstock

3 FAKTA OM RAPTORERNA

Dödlig klo:

Den kraftiga klon på bakbenen kan användas som flänsverktyg, men eventuellt också till att klättra.

Nära fåglarna:

De flesta arter har varit täckta av fjädrar. Några av dem kan till och med kunnat flyga.

Lång framgångsperiod:

Raptorerna var utbredda över hela världen och levde från för 167 miljoner år sedan till för 66 miljoner år sedan.

Raptorerna tillhör den gren av dinosaurierna, som är närmast besläktad med dagens fåglar. Därför ter det enligt forskarna också högst sannolikt att raptorerna har varit ensamma jägare, precis som de flesta av dagens rovfåglar.

LÄS ÄVEN: Kan man återuppliva dinosaurier som i Jurassic Park?