Shutterstock

Paleontologer: T. rex kan ha varit ännu mer skrämmande än vad vi trott

En ny datorgenererad modell av tyrannosaurus rex tyder på att den utdöda jätten var ännu mer skrämmande för sina bytesdjur.

Tyrannosaurus rex – ofta förkortat T. rex – är en av de mest ikoniska dinosaurier vi känner till. Denna gigantiska köttätare dominerade det som nu är västra Nordamerika för mellan 66 och 68 miljoner år sedan.

Jättedinosaurien hade gigantiska käkar och ett av de starkaste betten i djurriket. Med en höjd på fem meter, en längd på 13 meter och en vikt på drygt åtta ton var den troligtvis ett skrämmande monster att möta.

tyrannosaurus rex människa

Med en längd på 13 meter och en höjd på fem meter bör tyrannosaurus rex ha varit en skräckinjagande jätte att möta. Men föreställ dig då ett exemplar som är 70 procent större än detta.

© P. Jaworski/Wikimedia Commons

Men nu utmanar en grupp paleontologer uppfattningen om T. rex storlek. De tror att vissa exemplar kan ha varit upp till 70 procent större än de fossil vi har hittat hittills.

Forskare vid Canadian Museum of Nature och Queen Mary University of London publicerade sin nya teori i början av november på Society of Vertebrate Paleontologys årliga möte i Toronto, Kanada.

Nästan dubbelt så stor

Paleontologer famlar ofta i blindo när de försöker skapa sig en bild av hur en dinosaurie såg ut, hur stor den var och hur den betedde sig.

Vanligtvis har de enbart benrester från fossil att utgå från.

I dag finns bara 50 fossil av T. rex, och av dem är 32 vuxna exemplar. Den största fossilen av en T. rex har fått namnet "Scotty", och den tros ha vägt drygt 8 870 kilo.

scotty tyrannosaurus

Detta är en kopia av T. rex-fossilet Scotty som hittades redan 1991 i Kanada. Scotty är det största T. rex-fyndet hittills, men dess plats på tronen kan mycket väl utmanas, tror forskare. Här visas kopian på National Museum of Nature and Science, Tokyo.

© Kumiko/Wikimedia Commons

Men hur stor kunde den gigantiska dinosauriearten egentligen bli?

Enligt den internationella gruppen av forskare kan det största T. rex-exemplaret ha vägt upp emot 15 000 kilo, eller 15 ton, vilket är mer än vad två vuxna hanelefanter på vardera sex ton väger tillsammans.

Det innebär att T. rex ökar i vikt med 70 procent jämfört med det hittills största fossilfyndet.

Datorgenererad tillväxtmodell

För att komma fram till denna viktökning skapade forskarna en datormodell av hur T. rex tillväxt över tid kan ha sett ut.

Paleontologer tror att det fanns drygt 2,5 miljarder T. rex under den tid då de regerade på jorden.

T. rex der brøler i skoven
© Shutterstock

Läs också:

Genom att jämföra samtliga delar med medellivslängden för en T. rex, samt data från de 32 vuxna fossil som hittats, kunde forskarna skapa en tillväxtmodell för rovdjuret.

Med andra ord kunde de skapa en tillväxtkurva för T. rex under dess livstid och utifrån denna uppskatta hur stor dinosaurien kunde bli som vuxen.

I beräkningen gjordes även reservationer för olika kroppsstorlekar utifrån så kallad sexuell dimorfism, vilket är biologers benämning på storleksskillnader mellan kön inom en viss djurart.

"Det slutade med att vi byggde två modeller – en som undersökte utifrån noll dimorfism och en med stark dimorfism", säger en av forskarna bakom studien, Jordan Mallon från Canadian Museum of Nature, till nättidningen Live Science.

"Om T. rex var dimorf, uppskattar vi att den skulle ha vägt upp till 53 000 pounds (24 000 kilo), men vi förkastade den modellen eftersom vi, om det skulle vara sant, borde ha hittat betydligt större individer vid det här laget."

tyrannosaurus rex fotaftryck

Möjligt fotavtryck från en tyrannosaurus rex som hittades i New Mexico, USA. Avtrycket är 83 cenimeter långt och 71 centimeter brett. Paleontologer förväntar sig att hitta 50 procent större fotspår i framtiden.

© Rufous-crowned Sparrow/Wikimedia Commons

Därför skalade de ner vikten på den största T. rexen till 15 ton.

Mallon kommer dock med en varning.

"Det här är dock ett tankeexperiment med några siffror bakom. Det är något som är roligt att fundera på."

Samtidigt menar han att det är statistiskt troligt att paleontologer snart hittar större exemplar av rovödlornas kung.