Shutterstock
tyrranosaurus, rex, fossil, tänder, bett, t.rex, antal, bestånd

Miljardtals tyrannosaurier har levt på jorden

Cirka 20 000 Tyrannosaurus Rex levde i Nordamerika samtidigt, visar ny forskning. Trots det har bara 30 skelett hittats.

Den mest kända dinosaurien är förmodligen Tyrannosaurus rex. Det enorma rovdjuret levde i Nordamerika under krita för mellan 66 och 68 miljoner år sedan.

Men hur många tyrannosaurier rex bodde egentligen där samtidigt? En grupp amerikanska paleontologer bestämde sig för att ta reda på det och resultaten av deras studie publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Science.

Använde datorsimuleringar

Med hjälp av datasimuleringar sammanställde forskarna en stor mängd data.

De tittade på populationer av befintliga rovdjur längst upp i näringskedjan på jorden i dag och hur de fördelar sig. Genom att studera fossil beräknade de livslängd, parningsålder, vikt och populationstäthet för T. rex.

tyrranosaurus, rex, fossil, tänder, bett,

Tyrannosaurus rex är den mest kända av tyrannödlorna. Den levde fram till för 66 miljoner år sedan då dinosaurierna dog ut.

© Shutterstock

Tre fakta om dinosauriernas kung

Munnen

T. rex hade det hårdaste bettet av alla landdjur - med ett tryck på 57 000 newton.

Tänderna

Dess tänder var 30 centimeter långa - men tjocka och ganska trubbiga.

Livsmiljö

Den har endast hittats i Nordamerika, men dess förfader kan ha invandrat från Asien.

Beräknats till miljarder individer

Forskarna kom slutligen fram till att T. rex var spridda över 2,3 miljoner kvadratkilometer samt att en T. rex-generation varade i cirka. 19 år.

All data tyder på att det ska ha funnits ett bestånd på cirka 20 000 individer samtidigt. Paleontologer uppskattar att arten överlevde i två och en halv miljoner år. Det innebär totalt 127 000 generationer och 2,5 miljarder individer.

Vart har alla ben tagit vägen?

I dag har vi bara hittat rester av cirka 100 T. rex, och det finns endast 32 välbevarade T. rex-fossil i världen. Det motsvarar en av 80 miljoner individer.

Men enligt forskarna bakom studien är en av 80 miljoner faktiskt relativt många eftersom samtliga fynd är gjorda i små områden i Montana i de bergsskikt som fossilen hamnat.

De datormodeller som forskarna har utvecklat förväntas nu kunna användas för att beräkna hur många andra dinosaurier som levde - och kanske hjälpa paleontologerna ytterligare i sina sökningar.