Shutterstock
Dinosaurie Troodon

Kan dinosaurierna ha utvecklat hög intelligens?

Dinosaurierna härskade på planeten i 170 miljoner år. Kan de ha hunnit utveckla människoliknande intelligens?

I teorin skulle dinosaurierna mycket väl ha kunnat utveckla människoliknande intelligens, men det finns inget som tyder på att så var fallet.

Inga kända dinosaurier hade en hjärnstorlek i förhållande till kroppens storlek som överträffar vår tids fåglar, och man har inte gjort några fynd som tyder på exempelvis en civilisation.

I dag tror paleontologerna att den cirka 50 kilo tunga rovdinosaurien Troodon var en av de intelligentaste dinosaurierna.

Dess hjärnvolym var 20 kubikcentimeter. I jämförelse har en 100 kilo tung struts en hjärnvolym på 32 kubikcentimeter, medan människans ligger på cirka 1 500.

Studier tyder på att Troodon levde ungefär som en fågel, där antingen den ena eller båda föräldrarna ruvade äggen.

Eventuellt jagade den i flock, ett tecken på viss social intelligens.

Forskarna kan emellertid ha förbisett en ännu mer intelligent dinosaurieart. De har nämligen bara ben från en bråkdel av alla de arter som levde under dinosauriernas tidsålder, som var cirka 170 miljoner år lång.

Se ett av världens mest välbevarade fossil:

Ett litet antal fossil under en så lång period innebär att luckorna i vår förståelse av dinosauriernas variation och biologi är mycket stor.

Resterna av en dinosauriecivilisation skulle inte heller vara lätta att hitta. De flesta material, till exempel järn och betong, finns bara kvar i några hundra år. Endast ett fåtal material finns kvar i miljontals år, till exempel brons.