Herschel Hoffmeyer / Shutterstock
Dinosaurier

Hur många olika dinosaurier fanns det?

Det har funnits många olika arter av dinosaurier. Hur klassificerar man dem när det dyker upp nya fossil?

Vi kommer troligen aldrig fram till exakt hur många dinosauriearter som fanns under de cirka 160 miljoner år som dinosaurierna levde på jorden.

Det kräver nämligen att minst en individ från varje art fossiliserats, och att fossilet hittas. Ingetdera är sannolikt.

Inte desto mindre är dinosaurierna en djurgrupp som vi har ett bra fossilt material av.

På senare år har vi sett en kraftig ökning av antalet upphittade arter. Medan det 1990 hade beskrivits 285 släkten, var antalet 2006 uppe i 527 släkten och cirka 630 arter. I dag känner vi till upp emot 1 200 arter.

Mot bakgrund av denna ökningstakt har dinosaurieforskaren Peter Dodson bedömt att man skulle kunna hitta totalt 1850 släkten, och att de flesta av dem kommer att ha hittats inom hundra år.

Detta är dock bara ett minimiantal. Det har nämligen troligen levt fler släkten, som dock inte har fossiliserats.

Dinosaurier kan bara klassificeras utifrån de funna benens anatomi, och med hjälp av denna delas de in i grupperna Ornithischia och Saurischia beroende på hur bäckenet ser ut.

Därutöver fördelas de på en rad undergrupper enligt principen ju fler likheter, desto närmare släktskap.