Shutterstock & Lotte Fredslund
Sjuka dinosaurier dinosauriefot kryckor

Forskare skickar dinosaurier till akuten

En värkande käke som gjorde det omöjligt att svälja. En svullen tå som gjorde varje steg till en pina. En halsinflammation med hosta och andningsbesvär. Paleontologer använder nu läkarvetenskapens moderna redskap för att komma fram till vilka sjukdomar dinosaurierna levde med och dog av.

Dinosaurierna levde hårda liv. De plågades av infektioner, cancer, gikt och andra hemskheter. Det visar ny forskning, i vilken paleontologer har använt sig av läkarvetenskapens moderna redskap för att studera gamla fossil.

Studierna ger nya kunskaper om de sjukdomar som plågade dinosaurierna och avslöjar vad de dog av. Samtidigt framgår det att dinosaurierna drogs med många av de hälsobesvär som än i dag drabbar både djur och människor.

PARASITANGREPP

Sjuka dinosaurier Tyrannosaurus rex parasitangrepp
© Ewan D. S. Wolff et al./PLoS ONE/Field Museum Chicago

Parasiter dömde Tyrannosaurus rex till svältdöden

Patient: Sue, en cirka 30 år gammal Tyrannosaurus rex från den amerikanska delstaten South Dakota, där hon levde för 65 miljoner år sedan. Uppvisar hål i underkäken.

Diagnos: Hålen uppstod till följd av sår efter en infektion av parasiten Trichomonas. Hos människor är denna parasit känd för att orsaka en könssjukdom, men den angriper också fåglar i strupen och svalget. Amerikanska forskare ställer diagnosen när de försöker ta reda på om hål i en Tyrannosaurus rex käkben kommer från bett eller en infektion. De jämför hålen i 61 tandförsedda käkben från olika exemplar av Tyrannosaurus rex med hål i käkben från rovfåglar som drabbats av infektioner. Femton procent stämmer överens med bett, medan 15 andra procent, däribland hålen i Sues käke, matchar de hål som Trichomonas lämnar efter sig.

Prognos: Sue besvärades i hög grad av parasiten. Infektionen var smärtsam och i munnen bildade parasiten en vaxartad, gul utväxt som gjorde att tre tänder blev deformerade. Sådana utväxter förekommer även hos fåglar, bland annat rovfåglar, duvor och höns, ett tillstånd som kallas gulknopp. Den kan ha hindrat Sue från att äta, så att hon dog av svält.

CANCER

Sjuka dinosaurier Centrosaurus cancer
© Royal Ontario Museum/McMaster University/Fred Wierum

Noshornsdinosaurie hade stor tumör i benet

Patient: En noshornsdinosaurie, en Centrosaurus, som levde för 76 miljoner år sedan i den kanadensiska provinsen Alberta. Djuret hade en stor utväxt av benvävnad på skenbenets övre del.

Diagnos: Paleontologer gör en CT-skanning av benet och jämför med bilder tagna av en frisk människas skenben samt ett skenben med skelettcancer från en 19-årig man. Undersökningen visar att en tumör har spridit sig i och på dinosauriens ben. Skelettcancer drabbar ofta barn och unga människor, så forskarna tror att cancertypen utvecklas mest aggressivt under skelettets snabbaste tillväxtfaser.

Prognos: Djuret hade ont och haltade. Forskarna antar att cancern även spreds till djurets mjukdelar, bland annat lungorna och hjärnan. Troligen levde dinosaurien länge med tumören, men den var potentiellt dödlig. Djuret hann dock inte dö av cancern, utan dog tillsammans med sin flock, troligen i en översvämning. Det faktum att dinosaurien ingick i en flock kan ha hjälpt den att överleva så länge som den gjorde.

BENBROTT

Sjuka dinosaurier Dilophosaurus benbrott
© Eduard Solà/Shutterstock

Missbildad dinosaurie skadades i strid

Patient: En rovdinosaurie i den amerikanska delsaten Arizona, en så kallad Dilophosaurus från den geologiska perioden jura, uppvisar det mest varierade antalet skador och deformiteter man sett på någon dinosaurie. Högerarmen var missbildad, stack ut i en onaturlig vinkel och hade tre knölar på underarmen. Ett finger var deformerat och kunde inte böjas. Vänster skulderblad och strålben uppvisar förtjockad benvävnad och slutligen är det hål i benvävnaden i både armbågsbenet och tummen.

Diagnos: Utifrån jämförelser med djurets närmaste nu levande släktingar, kräldjuren och fåglarna, konstaterar en grupp paleopatologer att det hade medfödda deformiteter i höger arm och hand, medan de tre knölarna orsakades av cancer. Vänstersidan hade skadats i strid. I en våldsam kollision med ett träd eller en klippa hade skulderbladet och strålbenet brutits för att sedan läka igen. En del av benvävnaden var nedbruten till följd av en infektion.

Prognos: Dinosaurien kan ha levt i månader eller till och med år med sina svåra skador, men den hade sannolikt ont av benbrotten och infektionerna. Forskarna tror att den hade svårt att nedlägga byten, så risken att den svalt är stor.

DEFORMERAD BENVÄVNAD

Sjuka dinosaurier Allosaurus deformerad benvävnad
© Shutterstock/Camborne School of Mines, University of Exeter

Allosaurus led av en svullen tå

Patient: En sex år gammal Allosaurus som har fått smeknamnet Big Al. Han levde för 150 miljoner år sedan i Big Horn i den amerikanska delstaten Wyoming och hade stora benutväxter på högerfotens mittersta tå.

Diagnos: Den nybildade benvävnadens ojämna yta och hål som uppstått till följd av varbildning visar att utväxten orsakades av en infektion. Förutom tån hade Big Al inte mindre än 18 andra deformerade ben, vissa till följd av brott, andra orsakade av infektioner. Bakterierna bakom infektionerna kan både ha spridits via blodet från andra delar av kroppen och trängt in genom sår.

Prognos: Läkningen av skadorna visar att immunsystemet reagerade på infektionerna, så djuret levde länge med dem. Av alla dess besvär var den deformerade tån troligen värst. Den bidrog till djurets död. Big Al lär ha haft svårt att gå och jaga med den foten, visar liknande skador hos fåglar.

HALSINFLAMMATION

Sjuka dinosaurier sauropod halsinflammation
© Shutterstock

Sauropod fick ont i halsen

Patient: En ung sauropod, en elva meter lång Diplodocus från Montana i USA tycks ha drabbats av andningsbesvär.

Diagnos: Paleontologernas studier visar tre halskotor i den 4,5 meter långa halsen med oregelbunden bentillväxt. Sauropodens kotor hade luftsäckar som bidrog till att syresätta kroppen. Bentillväxten stördes av infektionen, vilket är något som även förekommer vid så kallad airsacculit, ett tillstånd som huvudsakligen uppstår hos höns och som orsakas av en bakterie eller en mögelsvamp.

Prognos: Liksom nu levande höns med motsvarande tillstånd plågades sauropoden troligen av rinnande ögon, hosta och halsont. Djuret drabbades av syrebrist och tillståndet kan mycket väl ha utvecklats till en beninflammation.

Tyrannosaurus rex var sjuk från huvud till stjärt

Sjuka dinosaurier Tyrannosaurus rex tandvärk
© Claus Lunau

Sue, som tillhörde den ikoniska arten Tyrannosaurus rex, led inte bara av en svår käkinfektion. Studier visar att hennes sjukdomshistoria också omfattades av gikt, podager, förtjockade ben och brutna revben. Läs om Sues sjukdomar här.