Forskare avslöjar ny Tyrannosaurus-art

Tack vare ett antal välbevarade fossil har forskare upptäckt en ny art av Tyrannosaurus-familjen, som förändrar bilden av de glupska urtidsjättarnas anatomi.

Ett antal välbevarade kraniefossil gjorde det möjligt för forskarna att ytterst detaljerat rekonstruera ansiktet på den nyupptäckta arten. (Detta är inte en illustration av Daspletosaurus horneri)

© Shutterstock

Den köttätande urtidsjätten Tyrannosaurus rex hade en hittills okänd kusin.

Det är slutsatsen av en ny undersökning genomförd av forskare från bland annat Carthage College i Wisconsin.

Tack vare ett antal välbevarade fossil har forskarna lyckats rekonstruera ansiktet på den nyupptäckta arten med en sådan detaljrikedom att det förändrar vår bild av rovdinosaurierna.

Minder om mennesker

Arten, som traskade runt på jorden för omkring 75 miljoner år sedan, har fått namnet Daspletosaurus horneri och den hade ett ansikte som var betydligt känsligare än man hittills har trott om medlemmar av Tyrannosaurus-familjen.

Det förklarar anatomen Jayc Sedlmayer från New Orleans School of Medicine, som deltog i undersökningen.

”På flera sätt påminner dinosauriens trigeminusnerv om den vi ser hos människor”, säger han.

Ömsint förspel

Trigeminusnerven är en nerv som förgrenar sig ned över stora delar av vårt ansikte och skickar sinnesimpulser till hjärnan.

Det är bland annat den nerven som är ansvarig för vår fina mimik och känseln i ansiktet. Det är även den som gör att somliga nyser, när de tittar in i skarpt solsken.

Forskarna anser att det komplicerade nätverket av ansiktsnerver var till nytta för urtidsdjuret, när det skulle bygga ett bo eller försiktigt plocka upp ägg från marken.

De anser även att dinosaurierna har gnuggat sina känsliga ansikten mot varandra, som ett slags förhistoriskt förspel.