Zhao Chuang

Dinosaurier ruvade på sina ägg

En unik fossil har äntligen övertygat forskare om att en grupp dinosaurier inte bara lade sina ägg och lämnade dem utan att de ruvade på dem som fåglar.

En internationellt forskargrupp har hittat svar på en av de mest omstridda frågorna om dinosaurier. Det har hittills varit oklart om dinosaurierna tog hand om sina ägg när de väl hade lagt dem, eller om de bara lämnade dem.

Nu har det slutgiltigt bevisats att åtminstone vissa arter ruvade på äggen som fåglar. Beviset är en fossil av en dinosaurie från Kina. Den har dött liggandes ovanpå 24 ägg, som är så väl bevarade att de fortfarande innehåller ben från utvecklade foster.

Det gör att forskarna drar slutsatsen att dinosaurien inte kan har dött medan de lade äggen, utan att den dog när den ruvade på dem.

Benen från 70 miljoner år gammal oviraptor ligger på 24 ägg med utvecklade foster. Därför tror forskarna att dinosaurien dog när den ruvade på sina ägg.

© Shundong Bi/Indiana University of Pennsylvania

Bakom upptäckten står forskare från Indiana University of Pennsylvania i USA och Chinese Academy of Sciences i Kina.

Foster gav ytterligare bevis

Fossilen, som hittades i den kinesiska provinsen Jiangxi, är cirka 70 miljoner år gammal, och de cirka två meter lång dinosaurie tillhör gruppen så kallade oviraptorer som gick på två ben.

Välbevarade ben inne i oviraptoräggen gjorde det möjligt för forskarna att bestämma vid vilken temperatur fostren hade utvecklats.

© Zhao Chuang

För att bevisa sin teori om att dinosaurien hade ruvat på äggen utförde forskarna analyser av syrehalten i fostrens ben. Syre finns i flera varianter, så kallade isotoper, och förhållandet mellan dem kan avslöja vid vilken temperatur benen bildades.

37 grader är den temperatur som dinosaurierna ruvade äggen vid. Det visar analyser av syrehalten i fostrens skelett.

Resultatet visar att fostren utvecklades vid en temperatur på mellan 36 och 38 grader. I jämförelse har dagens fåglar kroppstemperaturer på mellan 38 och 42 grader.

Dömdes ut som äggtjuv

Oviraptorfossil har hittats nära ägg tidigare, men forskarna har inte varit säkra på om oviraptorerna ruvade på äggen eller bara vakade vid dem, som exempelvis krokodiler gör.

När de här sortens fynd dök upp för första gången trodde forskarna att det rörde sig om en dinosaurie som höll på att stjäla äggen och därför gav de dinosaurien namnet oviraptor – vilket betyder äggtjuv.