dinosaurier t rex top
Forntiden - Dinosaurier

Dinosaurier – 5 saker du inte visste om urtidens bjässar

Vår uppfattning av dinosaurier har i hög grad färgats av filmer som Jurassic Park och de små plastödlorna vi lekte med som barn. Men visste du att T. rex faktiskt var klädd i fjädrar, bölande dansade runt före sex – och parade sig med gumpen?

1. Dinosaurier dansade sig till sex

Inte ens de glupska rovdinosaurierna var för fina för upphetsande förspel.

Paleontologer har studerat förstenade skrapmärken i västra Colorado och deras studie visar att de tvåbenta rovdinosaurierna, theropoderna, ägnade sig åt en parningsdans som skakade världen före själva fortplantningsakten.

Skrapmärkena är oregelbundna mönster med 5–6 fotavtryck i varje, vilket liknar det man känner igen från dinosauriernas efterkommande, fåglarnas, parningsritualer. Precis som fåglarna kurtiserar varandra, anser forskarna att dinosaurierna gjorde det – högljutt:

”Kan du föreställa dig dinosaurier som blir begeistrade inför parning – men är helt tysta?” frågar professor Martin Lockley från University of Colorado retoriskt i The Guardian.

De dansande theropoderna omfattade bland annat velociraptorn och T. Rex, som levde under Kritatiden för 85–80 miljoner respektive 66–65 miljoner år sedan.

2. T. rex var en fjäderklädd kadaverätare

Forskarna blir alltmer övertygade om att Tyrannosaurus rex mest liknade en förvuxen höna – och levde på döda djur.

År 2012 gjorde kinesiska forskare ett fynd av en nära släkting till T. rex, som var klädd i trådaktiga fjädrar. Därför tror man att T. rex också var klädd i fjäderdräkt, även om forskarna inte kan vara helt säkra förrän de hittar förstenade fjäderavtryck i samband med ett T. rex-fynd.

Andra studier tyder också på att T. rex snarare vägde nio än sex ton som man hittills antagit. Det gjorde rovdjuret för långsamt för att springa i kapp många av sina bytesdjur själv, och därför anser forskarna att dinoauriernas kung sannolikt kompletterade kosten med kadaver.

3. Dinosaurer parade sig via kloaker

Den gängse teorin om dinosauriernas parningsmetod går ut på att djuren – precis som de närbesläktade fåglarna och krokodilerna – hade en så kallad kloak under svansen, där både urin, avföring och sperma hade sina mynningar. Dessa förenade han- och hondjuren – kloak mot kloak – för att fortplanta sig.

Precis som hos vissa hanfåglar räknar man också med att han-dinosaurierna hade en penis som tittade fram ut gumpöppningen när den gnuggades mot honans öppning.

Forskarna har ännu inte hittat ett dinosauriefossil med ett bevarat könsorgan och därför är kloakteorin, som så mycket annat inom paleontologin, fortfarande bara den mest sannolika teorin.

4. Velociraptorn var stor som en kalkon

Den skrämmande jägaren från Jurassic Park-filmerna har visat sig ha varit lite mindre skrämmande än man först antagit. Dinosaurien var bara 0,5 meter hög och vägde 15 kilo – på nivå med en liten kalkon.

Ett fynd från Mongoliet 2007 visar dessutom att velociraptorn var fjäderklädd.

På ett område levde velociraptorn dock upp till sitt namn: På latin betyder veloc "hastighet" och raptor "den som griper", och den lilla rovdinosaurien kunde faktiskt springa i 60 km/h och gripa efter sitt byte med en 9 centimeter lång klo.

Bytet bestod dock bara av små däggdjur, reptiler och insekter.

5. Dinosaurier är inte utdöda

Dinosaurier flyger faktiskt omkring över huvudet på dig varje dag. För nutidens fåglar är ättlingar till de förhistoriska jättarna och klassificeras fortfarande som "dinosaurer".

Utvecklingen från dinosaurie till fågel pågick under miljontals år och startade med tvåbent gång, efterföljd av gaffelben, fjäder och vingar. I dag förbinder speciellt en företeelse fåglarna med urtidens dinosaurier: höftledsgropen.

Dinosaurierna utvecklade en speciell öppen höftledsgrop, som gjorde att de kunde gå upprest, springa snabbare och vara aktiva i längre tid än deras samtida reptiler. Det är den höftstrukturen som gör dem till dinosaurier – och det anatomiska särdraget delar de med dagens fåglar.

Dinosaurier fortsätter att titta upp ur jorden

Tiden då T. rex var kung är över, sedan man har hittat rovdinosaurier som var större, snabbare och hade skarpare tänder. Du kan träffa dem alla i vår artikel:

Läs också:

Dinosaurier

T. rex jagade på smygande fot

2 minuter
Dreadnoughtus dinosaurie 1/2015
Dinosaurier

Dreadnoughtus var större än T.rex

2 minuter
Dinosaurier

Dinosaurie: T rex var ännu större än vi trott

2 minuter
Mest populära

Logga in

Fel: Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
VisaDölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!