Steve Brusatte

Dinosaurieexpert: ”Jurassic Park har format min karriär.”

INTERVJU: Steve Brusatte har varit vetenskaplig rådgivare för den nya Hollywoodfilmen Jurassic World: Dominion. Därmed är cirkeln sluten för paleontologen. Själv blev han inspirerad till att forska på dinosaurier när han som pojke såg Jurassic Park.

1. Du har arbetat som vetenskaplig konsult för filmen Jurassic World: Dominion. Vad gick jobbet ut på?

Mitt jobb var att svara på filmteamets frågor om dinosaurier och ge goda råd. Regissören Colin Trevorrow och Kevin Jenkins, en av filmens främsta VFX-artister, mejlade eller ringde mig ofta när de undrade något.

De var uppriktigt nyfikna och ville veta så mycket som möjligt om verklighetens dinosaurier för att filmens dinosaurier skulle bli både spännande och realistiska.

Jag berättade för dem hur dinosaurierna betedde sig i verkligheten, hur stora de var, hur de rörde sig, hur de såg ut och när och var de levde.

2. Är det okej att kompromissa med verkligheten och vetenskapen i en film för att göra handlingen bättre eller få till häftiga effekter?

Ja, det tycker jag. Jurassic World: Dominion är en storbudgetfilm, inte någon vetenskaplig dokumentär. Filmen måste ha starka karaktärer och en story som fängslar publiken.

Karaktärerna, i det här fallet dinosaurierna, måste vara minnesvärda och tilltalande. I vissa fall innebär det att de inte kan vara hundraprocentigt vetenskapligt korrekta.

I ärlighetens namn säger fossil oss långt ifrån allt om hur dinosaurierna såg ut eller betedde sig för 70 miljoner år sedan. Vi förväntar ju oss inte heller att Star Wars-filmerna ska vara helt korrekta när det gäller astronomi och astrofysik.

”Vi förväntar ju oss inte heller att Star Wars-filmerna ska vara helt korrekta när det gäller astronomi och astrofysik.”

3. Jurassic World: Dominion introducerar sju nya dinosauriearter som inte har varit med i några av de tidigare Jurassic Park-filmerna. Var du med och skapade de nya karaktärerna?

Nej, jag varken skapade dinosaurierna eller bestämde att de skulle vara med i filmen. Allt det var regissören Colin Trevorrows verk.

Första gången jag träffade honom berättade han för mig att han ville utöka galleriet av karaktärer med fler dinosaurier, bland annat några med fjädrar. Jag märkte direkt att han var seriös med det, och det väckte min respekt.

Det var hans jobb att skapa karaktärerna och det var mitt jobb att berätta för honom hur dinosaurierna såg ut och betedde sig i verkligheten.

4. De första fossilen av befjädrade dinosaurier hittades i Kina för cirka 20 år sedan. Nu visas för första gången en dinosaurie med fjädrar i en Jurassic World-film. Innebär det att vetenskapen tas på större allvar?

När Colin Trevorrow berättade för mig att han ville ha med befjädrade dinosaurier i filmen visste jag direkt att jag skulle tacka ja till jobbet som vetenskaplig konsult.

När den första filmen, Jurassic Park, kom år 1993 var det ingen som hade hittat några dinosauriefossil med spår av fjädrar. Bara ett par år senare hittade en grupp paleontologer det första dinosaurieskelettet med fjädrar i Kina.

I dag vet vi att många dinosaurier var befjädrade, däribland rovdinosaurier som Velociraptor, och jag tycker att det är fantastiskt att denna vetenskapliga milstolpe inom paleontologin nu har hittat till vita duken i Jurassic World: Dominion.

”Jurassic Park är kanske det viktigaste som har hänt inom paleontologin under det senaste halvseklet.”

5. Hur påverkade Jurassic Park ditt liv?

Jag var nio år när jag såg Jurassic Park och jag minns fortfarande den känsla av vördnad och förundran som kom över mig när jag fick se dinosaurierna väckas till liv på vita duken, framför allt Tyrannosaurus och Brachiosaurus.

Jurassic Park är kanske det viktigaste som har hänt inom paleontologin under det senaste halvseklet.

Filmen väckte ett enormt intresse för dinosaurier runtom i världen. Museer öppnade utställningar om dinosaurier, universitet gav kurser om forntidens jättar och den vetenskapliga finansieringen ökade, vilket innebar att det blev fler jobb för forskare som jag.

6. Så Jurassic Park har i själva verket haft en enorm betydelse för vad vi i dag vet om dinosaurierna?

Ja. Många paleontologer i min generation, folk som nu är i 30- och 40-årsåldern, skulle säkert säga att det var Jurassic Park som fick dem att börja intressera sig för dinosaurier. Och då tänker jag inte bara på barn som växte upp i just USA, som jag gjorde. Flickor och pojkar från hela världen såg filmen och drömde om att få en karriär som paleontolog. Jag har kollegor i Kina, Argentina och många andra länder som jag vet inspirerades av Jurassic Park.

7. Har du kritiserats av andra paleontologer för din medverkan som vetenskaplig konsult för Jurassic World: Dominion?

Jag har inte fått någon allvarlig kritik för mitt arbete med filmen av mina kollegor. Jag tror att de flesta paleontologer förstår att mitt jobb som konsult inte innebär att jag har skrivit manuset eller designat filmens dinosaurier, utan bara fungerat som rådgivare.

Men om jag hade fått någon kritik skulle jag inte ha någonting emot det, för jag tycker att allmänhetens engagemang i vetenskapen är otroligt viktigt.

Och det finns inget bättre sätt att lära folk mer om dinosaurier och vetenskap än med en storbudgetfilm som ses av miljontals människor världen över, även om dinosaurierna i filmen inte är ”perfekta”.