Shutterstock

T rex var ännu större än vi trott

Några exemplar av giganten kunde väga cirka 10 ton, visar nya rekonstruktioner.

Tyrannosaurus rex fortsätter att bidra med nya överraskningar. Dinosaurieforskarna hade enats om att T rex kunde väga upp till 6–7 ton, men nu menar forskare vid bland annat The Royal Veterinary College i Storbritannien att man underskattat artens storlek.

Med hjälp av en ny metod, som är baserad på 3D-skanningar av de bäst bevarade fossil man hittat, har forskarna kommit fram till att dinosaurien ofta har vägt 6–8 ton, och att vissa individer till och med vägt över 9,5 ton.

Enormt snabb tillväxt

T rex är intressant för forskarna, eftersom denna dinosaurie är ett av de största landlevande rovdjur som har existerat. Samtidigt har den haft en enorm tillväxtshastighet. En under tio kilo tung T rex-unge skulle sålunda inom loppet av bara 20 år uppnå en vikt på över sex ton.

Alla ben från fossilen 3D-skannades först med bland annat en laserskanner. Därefter lades 3D-modellerna av benen in i en dator med ett särskilt program, som gjorde att forskarna kunde rekonstruera djuren. En del av arbetet bestod i att placera benen korrekt i förhållande till varandra och att lägga på mjukvävnad på dem.

Utifrån 3D-modellerna beräknade datorn djurens vikt, och medan tre modeller vägde 6–8 ton, uppgick ett fjärde exemplars vikt till minst 9,5 ton. I denna typ av rekonstruktioner ingår alltid subjektiva värderingar, men forskarna menar att deras siffra på T rex vikt är den hittills bästa.

Dator sätter kött på skelettet från dinon Sue

Först 3D-skannade forskarna det fossila skelettet och därefter tillfogade ett program muskler och annan vävnad till benen. Datorn kunde därefter beräkna Sues vikt till minst 9,5 ton.