Saurian Game
Dinosaurer

3D-modell ger T. rex läppar och en stor bakdel

Läppar, ett stort bakparti och ben i magen. Utvecklaren av datorspelet Saurian har samarbetat med två ledande forskare för att skapa den hittills mest exakta tredimensionella modellen av T. rex. Modellen avslöjar detaljer hos T. rex som sällan visas upp.

Upphovsmännen till datorspelet Saurian har i samarbete med forskare noggrant tagit fram varenda detalj på sin nya T. rex-modell. De har baserat modellens ben, muskler och fjäll – inklusive små horn över ögonen och vid mungipan – på helt nya kunskaper.

Saurian Game & Shutterstock

Tänderna var täckta av läppar

T. rex rekonstrueras nästan alltid med tänder som syns tydligt även när munnen är stängd. Men det är sannolikt felaktigt.

Saurian Game & Shutterstock

Tänderna var täckta av läppar

Bland nu levande kräldjur är krokodiler de enda som har blottade tänder, och det är troligen en adaptation för jakt i vatten – läppar famför ­tänderna skulle ha hindrat vattnet från att snabbt rinna ut när käkarna slår ihop.

Saurian Game & Shutterstock

Tänderna var täckta av läppar

Andra kräldjur har läppar, och undersökningar av benstrukturen hos T. rex-kranier visar att det troligen även gällde dinosauriernas kung. Den nya T. rex-modellen är därför försedd med läppar.

Saurian Game & Shutterstock

Muskler buktade ut

De flesta illustrationerna av T. rex visar jätten med en alldeles för smal bakdel. Ny forskning klargör att T. rex hade två enorma muskler som sträckte sig från lårbenen långt ut på svansen.

Saurian Game & Shutterstock

Muskler buktade ut

I den nya modellen får musklerna, som vägde mer än ett kvarts ton vardera, den inre delen av svansen att bukta ut markant.

Saurian Game & Shutterstock

Buken hade extra ben

Skelettet i den nya modellen har konstruerats som ett genomsnitt av 30 djur och inkluderar samtliga cirka 380 ben och mer än 60 tänder, som forskare har hittat från T. rex.

Saurian Game & Shutterstock

Buken hade extra ben

Modellmakarna har i samarbete med forskare varit noga med att ta med de förändringar i skelettets form som har inträtt efter djurens död i beräkningen.

Saurian Game & Shutterstock

Buken hade extra ben

Modellen visar även ett antal ben som inte vanligtvis finns med i uppställda skelett på museer: Så kallade gastralia eller bukrevben. De var kopplade till magmusklerna och hjälpte troligen djuret att andas.

Saurian Game & Shutterstock

Lek själv med 3D-modellen:

Upphovsmännen bakom Saurian har skapat en interaktiv version av modellen, så att du själv kan vända och vrida på den.

Prova exempelvis att se modellen ovanifrån, så att du ser det breda bakpartiet. Eller zooma in nära, så att du kan uppfatta fjällen på kroppen, som bara mäter en millimeter i diameter.