L.G. DAVIS ET AL./SCIENCE 2019/Loren Davis/ GARY HINCKS/SPL/ Henning Dalhof/SPL

De första amerikanerna tog kustvägen från Japan

Fynd av stenredskap visar att Amerika invaderades minst 1500 år tidigare än vad forskarna trott och att invandrarna följde en annan rutt.

Människans historia på den amerikanska kontinenten har blivit minst 1500 år äldre än vad vi tidigare har räknat med.

Det visar fynd av stenredskap som gjorts av forskare från Oregon State University i USA.

Arkeologer har under flera år gjort utgrävningar i ett område vid namn Cooper’s Ferry i delstaten Idaho. Det var här som de totalt 29 redskapen, däribland flera spjutspetsar och knivar, dök upp.

Urbefolkning kan komma från de japanska öarna

Dateringen av de jordlager som redskapen låg i får nu en het debatt bland arkeologer att blossa upp ännu mer.

Fram tills för några år sedan har huvudteorin varit att de första invandrarna kom från Sibirien, som var landfast med Alaska mot slutet av den senaste istiden.

Därifrån kunde de via en isfri korridor nå ned till centrala Nordamerika.

Enligt denna hypotes måste det ha skett för cirka 14800 år sedan, eftersom korridoren då öppnades.

NY TEORI: Invandrarna kysste kusten

RÖD RUTT: Gammal teori

Isfri korridor var vägen till Amerika: Av tradition är uppfattningen den att de första invandrarna kom från Sibirien via en isfri korridor, som öppnades i det nuvarande Alaska för 14800 år sedan.

1

GUL RUTT: Ny teori

Invandrarna följde kustlinjen: Fynd tyder på att invandringen skedde mycket tidigt. Människor från det nuvarande Japan kan ha nått Amerika genom att följa kusten redan för 16500 år sedan.

2
© L.G. DAVIS ET AL./SCIENCE 2019/Loren Davis/ GARY HINCKS/SPL/ Henning Dalhof/SPL

Under de senaste åren har denna uppfattning utmanats. Geologer anser att det kan ha öppnats en annan väg till Amerika redan för 17000 år sedan.

Vid den tiden hade isen dragit sig tillbaka så att en del av Nordamerikas västkust var barlagd.

Det gav människan möjligheten att röra sig längs kusten söderut till de isfria områdena, och där har invandrarna kunnat röra sig längre in i landet.

Amerikanska redskap liknar japanska

Hypotesen stöds av de nya fynd som gjorts i jordlager som är mellan 16560 och 15280 år gamla.

Det visar att människor har kommit till Cooper’s Ferry i flera omgångar minst 1500 år innan den isfria korridoren öppnades.

Dessutom pekar forskarna på att fynden liknar japanska redskap från samma period.

Därför skapar det en bild av att de första invandrarna spred sig längs kusten hela vägen från Östasien till Nordamerikas västkust och kanske vidare till Sydamerika.

De kan ha vandrat hela vägen, men det är också möjligt att de som kustfolk har haft kanoter, vilket i så fall kan ha gjort färden snabbare.