Vilket nu levande djur har förändrats allra minst?

Djur förändras ju genom evolutionen, men vilket har förändrat sig minst?

Notostraca

Om en djurart lever i en stabil miljö och har utvecklat ett levnadssätt, som innebär att förändringar av djuret inte ger ökade chanser för överlevnad och fortplantning, så kan arten förbli densamma genom miljoner år.

Det djur som evolutionsbiologerna anser som minst föränderligt genom tiderna är sköldbladfotingarna (Notostraca). Det är sötvattenskräftor, som lever i vattenhål och finns i större delen av världen.

Atlantic horseshoe crab

Sköldbladfotingar har en tre till fem centimeter lång ryggsköld och runt 50 benpar på sin ledade kropp. Man har hittat cirka 200 miljoner år gamla fossil av sköldbladfotingar, som inte går att skilja från nu levande artfränder. Därför betraktar biologerna sköldbladfotingar som ett exempel på levande fossil. Även om sköldbladfotingar och deras fossila förfäder är identiska till det yttre, är det osannolikt att inget förändrats. Det är nämligen bara djurs hårda delar som fossiliseras – inte inre organ och deras beteende.

Turtles

De sköldbärande dolksvansarna (moluckkräftorna) är en annan djurgrupp som har en livsduglig kroppsbyggnad, eftersom nu levande dolksvansar har mycket stora likheter med 450 miljoner år gamla fossil. Till de få förändringarna hör ett minskat antal leder i bakkroppen. Även sköldpaddor har utvecklats långsamt, och skölden och andra grunddrag har hittats i över 200 miljoner år gamla fossil.