Vilket djur lever högst upp?

Människor har ofta svårt att klara sig på höga höjder. Hur gör djuren, och vilka arter kan klara av att leva högst upp?

Mount Everest på eftermiddagen
© Shutterstock

Problemen med att leva högt upp beror alltid på att det där finns mindre syre i luften. Djur som permanent lever högt uppe i bergen har därför utvecklat olika former av anpassningar. För det första har höglandsdjur ofta ett stort hjärta, som kan pumpa runt mycket blod i kroppen. För det andra har djur med ambitioner om ett liv på toppen normalt en högre koncentration av röda blodkroppar än låglandsdjur. Det betyder att blodet tar upp syre från lungorna effektivare. Slutligen har höglandsdjur i regel också stora lungor. För övrigt kan man hitta exakt samma egenskaper hos personer som har bott på hög höjd under en lång tid, inte minst hos tibetanerna. Tack vare anpassningen kan man stöta på däggdjur på över sex kilometers höjd. Andra djurgrupper kan komma ännu högre upp. Man har sett fåglar på toppen av Mount Everest, och det finns insekter högt uppe i atmosfären.