Shutterstock
Rethval

Vilket djur har världens största testiklar?

De stora bardvalarna måste logiskt sett ha de största testiklarna, men vem har rekordet i förhållande till kroppsvikt?

Rätvalens testiklar kan väga mer än 500 kilo styck och innehålla 4,5 kilo sperma. Men den sanna vinnaren i kategorin världens största testiklar är hanarna hos Platycleis affinis – en art vårtbitare från Sydeuropa.

Ett forskningsprojekt under ledning av den brittiske insektsforskaren Karim Vahed visade 2010 att testiklarna hos Platycleis affinis utgör hela 13,8 procent av de vuxna hanarnas totala kroppsvikt.

Platycleis affinis testikler
© Richard Richards/Royal Society/AFP/Ritzau Scanpix

Vid offentliggörandet av rekordet berättade Vahed att testiklarna "...såg ut att utgöra nästan hela magregionen" på den upp till 2,5 centimeter långa vårtbitaren.

Hos Platycleis affinis parar sig honorna i genomsnitt elva gånger under parningsperioden. Det har enligt forskarna favoriserat hanar som också kan para sig många gånger, vilket i sin tur har lett till utvecklingen av stora testiklar.

11 kilo skulle en mans testiklar väga om de var proportionellt lika stora som hos vårtbitaren Platycleis affinis.

Innan Platycleis affinis tog över rekordet tillhörde det bananflugan Drosophila bifurca. Dess testiklar utgör 10,6 procent av kroppsvikten.

Bananflugan fick dock behålla ett annat imponerande rekord; djurrikets längsta sädesceller på inte mindre än 5,8 centimeter. Det är mer än 20 gånger längre än själva flugan, som därför förvarar sädescellerna hoprullade fram till parningen.

Bland däggdjuren är det den tolv centimeter långa fladdermusen Corynorhinus rafinesquii som har de proportionellt största testiklarna. Hos fladdermusen, som lever i sydöstra USA, utgör testiklarna åtta procent av kroppsvikten.