Vilket djur har tjockast hud?

Elefanter kallas även tjockhudingar, men har de verkligen den tjockaste huden? Vad är fördelen med att ha kraftigt skinn?

Valhajen under vatten
© Shutterstock

Det klassiska exemplet på en tjockhuding är mycket riktigt elefanten, speciellt den afrikanska, vars hud kan bli fyra centimeter tjock. Elefanten överträffas dock av valhajen, som är världens största fisk. Valhajens hud är omkring 15 centimeter tjock. Trots exempel som dessa är verkliga tjockhudingar faktiskt sällsynta i djurvärlden. Tunn hud är nämligen mycket mer flexibel än tjock och gör det lättare att reglera kroppstemperaturen effektivt. Att valhajar har tjock hud beror först och främst på att de har det som skydd mot vithajar och späckhuggare. Valhajar är nämligen mycket långsamma djur, som inte kan försvara sig effektivt, eftersom de lever av plankton och därför har små tänder. Den tjocka huden kan även vara ett skydd mot den egna arten. Hos sjöelefanter utkämpar hannarna våldsamma slagsmål under parningstiden. För att undvika livs-hotande skador från de vassa tänderna har hannarna under den här perioden speciellt tjock hud och ett extra lager av fett, som sitter speciellt runt halsen och på bröstet. Även om tjock hud ger skydd kan tjockhudingar även vara känsliga. Elefanter kan registrera en liten påverkan på huden och lokalisera den mycket exakt, och flodhästar blir lätt brända av solen.