Vilket djur har störst skillnad mellan hanne och hona?

I djurriket är hannarna ofta mycket större än honorna. Var är skillnaden störst?

Närbild av sjöelefant
© Shutterstock

Det är framför allt hos däggdjur som hannen är störst. Det mest extrema exemplet finns hos sjöelefanterna, vars hannar kan väga fyra ton, medan honorna är lättviktare på 500 kilo. Det händer inte sällan att honan kläms ihjäl i samband med parningen. Hannarna har antagligen blivit så stora, för att de behöver råstyrkan i de dödliga slag de utkämpar med varandra om rätten till honorna. Bland ryggradslösa djur är det i stället honorna som är störst. Hos de tropiska Nephila-spindlarna kan honorna väga 1000 gånger så mycket som hannarna. Till på köpet riskerar den lille stackaren att bli ett litet men närande mellanmål för honan, om han inte ser till att komma iväg i tid, när parningen väl är överstökad. Det absoluta rekordet finns emellertid hos stjärnmasken Bonellia viridis, som lever i havet. Hos dessa djur kan honorna mycket väl bli en meter långa och väga två–tre miljoner gånger så mycket som de endast tre millimeter långa hannarna. Skillnaden är så enorm att forskarna länge trodde att de små hannarna var parasiter, som levde på honorna.