Vilka djur är elefantens närmaste släktingar?

Är elefanten släkt med de andra tjockhudingarna, noshörningen och flodhästen?

Hyrax familj på sten
© Shutterstock

Även om det finns en del fysiska likheter är elefanter inte nära släkt med vare sig flodhästar eller noshörningar. Tvärtom får man leta efter deras familjeband på helt andra håll i djurriket. Elefanterna är de sista i en djurgrupp, som en gång i tiden omfattade flera arter, som levde i stora delar av jorden. I dag är det bara den indiska och den afrikanska elefanten kvar samt två andra djurgrupper. Den ena gruppen är sjökor. De är fördelade på fyra olika arter, som lever i tropiska farvatten runt Karibien, Afrika och Australien. Sjökor kan väga uppemot två ton, och liksom elefanter är de grå och långsamma växtätare. Släktskapet syns bland annat på djurens speciella tanduppsättning. Hannarna hos vissa sjökor har till exempel korta, raka betar, som motsvarar elefanternas. Medan man kan förstå kopplingen mellan sjökor och elefanter, är det kanske lite mer oväntat att de afrikanska klipp- och trädgrävlingarna också skall bjudas in till släktkalaset. Än en gång är det djurens särpräglade tänder som vittnar om släktskapet. Framtänderna har utvecklats till korta betar, som emellertid inte sticker ut ur munnen, och kindtänderna är stora, platta tuggtänder. Släktbanden har på senare år bekräftats genom analyser av cellkärne-DNA och mitokondrie-DNA, som berättar om en gemensam förfader.