Shutterstock

Vilka djur är de största matvraken?

Temperatur, storlek och snabbhet avgör bland annat vilka djur som har den största aptiten.

Djurs ämnesomsättning och därmed också deras aptit är beroende av deras kroppstemperatur, storlek och fysiska aktivitet.

Generellt sett äter små, aktiva djur relativt mer än stora, långsamma djur. En näbbmus äter vanligtvis minst sin egen vikt under ett dygn, medan elefanten bara äter motsvarande fem procent av sin kroppsvikt.

Småfåglar som blåmesen har hög ämnesomsättning och äter allt från insekter och maskar till bär och frön för att stilla hungern.

© Thinkstock

Kyla ger aptit

Förutom djurets egen fysik spelar även omgivningen en roll. Djur i en kall miljö äter generellt mer än djur som lever på varma ställen.

I allmänhet har fåglar störst aptit eftersom de är små, har hög kroppstemperatur och en hög aktivitetsnivå, även om aptitnivån kan variera rejält från en art till en annan.

3 dyr med stor appetit

© Shutterstock

Jättepandan

Jättepandan kan använda omkring 14 timmar om dagen till att äta. Den kinesiska björnen tuggar sig igenom cirka tolv kilo bambu om dagen, innan den är mätt.

© Shutterstock

Flimmernäbbmus

Flimmernäbbmusen väger så lite som 2,4 gram. Men trots att den är så liten, så äter flimmernäbbmusen dagligen 125 procent av sin egen kroppsvikt i insekter.

© Shutterstock

Tigern

Tigrar kan jaga i många dagar utan att fälla ett byte. Det stora kattdjuret vräker därför i sig en massa kött när chansen finns. En enda måltid kan väga upp till 40 kilo.