Vem skulle vinna en match mellan ett lejon och en tiger?

Mina vänner och jag har ofta diskuterat om det är lejonet eller tigern som är starkast. Vem har rätt?

Silhuett av tiger och lejon
© Shutterstock

Det klassiska svaret är att lejon lever i Afrika och tigrar i Asien, så de kommer aldrig att mötas. Det är emellertid inte helt rätt, för det finns faktiskt lejon i Indien. Idag finns de dock bara i ett litet skogsområde i västra Indien, men liksom tigrarna har de tidigare varit väsentligt mer utbredda. Det är alltså inte otänkbart att de båda arterna har kunnat mötas i naturen. Det är dock inte detsamma som att de någonsin har slagits. Som de flesta andra rovdjur av någorlunda samma storlek har de förmodligen så långt det är möjligt försökt gå runt varandra. Från djurparker och cirkusar känner man förvisso till konflikter mellan de båda arterna, men egentliga slagsmål har inte förekommit. Lejon och tigrar är i genomsnitt lika stora, lika tunga och lika starka, om man jämför deras prestationer i till exempel hastighet och lyft av bytesdjur. Resultatet av en strid mellan ett lejon och en tiger skulle därför bli en fråga om de båda individernas kondition snarare än en artfråga.