Växer elefantens betar hela livet?

Närbild av elefants betar
© Shutterstock

Ja elefanternas betar växer faktiskt hela livet. Hos en vuxen elefanthanne växer de med upp till 18 centimeter om året. Vardagligt slitage eller olyckor gör emellertid vanligtvis att det inte blir för långa under elefantens livstid. Det är oerhört praktiskt, för annars skulle de tunga djuren riskera att betarna blev ett allvarligt hinder istället för det livsviktiga arbetsredskap som de faktskt är. Endast i extrema fall blir betarna mer än tre meter långa. Betarna är förvuxna framtänder i överkäken, och de stora djuren använder dem för att flytta grenar och trädstammar, skala barken av träd och gräva efter vatten, salt och rötter. Ofta föredrar elefanterna att använda en särskild av sina båda betar och är därför vänster- eller högertandade. Det går i regel att känna igen vilken bete djuret föredrar på att den är något kortare än den andra beten. Även om betarna är en välsignelse för elefanterna i den vardagliga tillvaron, är de också en förbannelse, som har kostat tusen och åter tusen elefanter livet. Tills ett världsomfattande förbud mot handel med elfenben trädde i kraft 1989, siktade jägare och tjuvskyttar medvetet in sig på individer med de största betarna.