Vilken groda är giftigast?

Världens giftigaste groda är den gula pilgiftgrodan, som lever i Central- och Sydamerika.

Verdens giftigste frø

Rekordet som den giftigaste grodan i världen innehas av den lilla sydamerikanska gula pilgiftgrodan. Den några få centimeter stora grodan tillhör en grupp grodor som enbart återfinns i Centraloch Sydamerika.

Kyss inte världens giftigaste groda

Giftet måste in i offrets blodsystem för att verka, men en liten rispa på ett finger räcker. Även slemhinnorna på tungan tar upp giftet, så man ska inte slicka på grodan.

De giftiga grodorna är små djur med starka färger som varslar om att man ska hålla sig borta från dem.

Läs också om världens giftigaste ämnen.