Varför tappar ödlor svansen?

Kastar ödlan sin svans i ren förskräckelse, eller har det ett syfte? Växer svansen ut igen?

Närbild ödla på sten
© Shutterstock

Tar en människa eller ett djur tag i ödlans svans går den av. Angriparen står kvar med svansen, medan ödlan sticker iväg, nu med bara en liten svansstump kvar. Även om detta ser våldsamt ut är det en relativt enkel biologisk avledningsmanöver, som har till syfte att koncentrera angriparens hela uppmärksamhet på svansspetsen, så att ödlan hinner sätta sig i säkerhet. Djurets primära försvar är dess hastighet och förmåga att kamouflera sig, men när nästan allt hopp är ute offrar djuret sin svans. Man skulle kunna tro att det krävs mycket kraft att slita av svansen, men så är inte fallet. I alla svanskotor finns svaga zoner, den biologiska motsvarigheten till perforerat papper. I många fall är det faktiskt ödlan själv som snör av svansen. Genom att spänna särskilda muskler i svansen i ett kraftigt ryck kan djuret knäcka en av de svaga kotorna. Ytan där svansen går av är till och med ren – såret blöder nästan inte – och inom loppet av ett par månader växer en ny svans ut. Motsvarande fenomen finns på många andra håll i djurriket. Såväl kräftor och spindlar som flera insekter kan offra ben eller delar av vingarna till eventuella fiender, medan de själva flyr. Djur som krabbor och spindlar kan till och med snöra av ett ben och lämna det efter sig till fienden.