Varför lyser djurs ögon på bilder tagna i mörker?

Det ser kusligt ut om man fotograferar sin katt i mörker eller lyser med en stark lampa ute i djungeln. Men vad är det som får djurens ögon att se ut som de lyser?

En ljuskon eller kamerablixt riktad mot savannens mörker kan avslöja om en lejonflock finns i närheten.

© M. DOHRN/NATURE PICTURE LIBRARY

Att katters och andra djurs ögon lyser i mörkret beror på ett speciellt skikt i djurens ögon, det så kallade tapetum lucidum.

Skiktet ligger på baksidan av den ljuskänsliga näthinnan och reflekterar det ljus som tränger genom denna. På så sätt kan de ljuskänsliga cellerna i ögat utnyttja ljuset en extra gång.

Reflektionen ökar ögonens ljuskänslighet betänkligt – hos katter med omkring 50 procent – och är därför till speciellt stor nytta för nattaktiva djur.

Särskilt kattdjur har det reflekterande lagret i ögonen, men det finns hos en rad olika arter – dock inte hos människan eller andra primater.

De röda ögon vi ibland får på fotografier beror på reflexer i själva näthinnan. Där kommer den röda färgen från de många blodkärl som försörjer ögat med syre och näringsämnen.

Lysande ögon lockar till sig bytet

Ett reflekterande lager – tapetum lucidum – bakom näthinnan får ögonen att lysa upp.

© ANDREW MEYERSON

Enstaka djur har dock ett rött tapetum lucidum.

Bland annat är röda ögon rätt vanliga bland nattaktiva fåglar. Hos några arter lyser ögonen med olika färg.

Hos fiskar kan reflexen vara så stark att man tror att djuren använder det för att hitta eller locka till sig byten.

Endast ryggradsdjur är utrustade med tapetum lucidum, men motsvarande former av ljusförstärkande strukturer finns i ögonen hos exempelvis nattsvärmare.

Hos dem ser en nanofilm över ögonen dock till att ljuset inte reflekteras och därmed avslöjar insekten för hotande rovdjur.

###

Reflekterande skikt ger ögonen färg

Hos en rad djurarter sitter det reflekterande lagret tapetum lucidum, som reflekterar ljuset, längst bak i ögat.