Varför lyser djurs ögon i mörker?

Jag har flera gånger upplevt att djurs ögon varit nästan självlysande på natten. Hur kan det komma sig att ögonen lyser i mörkret?

Lysande hundögon i mörker
© Shutterstock

Djur som är aktiva på natten har behov av att utnyttja det sparsamma ljuset optimalt. Därför är deras ögon utrustade med ett speciellt reflekterande cellager, som ökar känsligheten för ljus. Cellagret kallas tapetum lucidum och sitter på baksidan av ögongloben. Det fungerar som en spegel, som reflekterar en del av ljuset genom ögat igen, så att djuren kan utnyttja det ännu en gång. Det är det ljus man kan se. Ögonen lyser dock bara, när djuret träffas av ljus, till exempel lyktorna på en bil eller skenet från en ficklampa. Olika djur får olika färger i ögonen om natten. Katters och hundars ögon blir normalt gula, medan exempelvis krokodiler får rödaktiga eller orangefärgade ögon. Människoögat har inte detta speciella celllager, och därför är vi inte så bra på att se i mörker. Tack vare de ljuskänsliga stavarna i ögonen kan vi dock förbättra nattsynen upp till 10000 gånger i förhållande till om dagen, om vi bara uppehåller oss i mörkret en tid, så att ögonen vänjer sig vid det svaga ljuset.