Varför leker kattdjur med sitt byte?

Det ser grymt och brutalt ut, när en katt eller ett lejon leker med bytet, innan de äter det. Vad är syftet med detta beteende?

Katt med död fågel i munnen
© Shutterstock

Kattens lek med musen eller lejonets lek med sebran har många funktioner. Den ger bland annat djuret övning i att fånga ett levande byte, och leken kan även fungera som träning – ett test av nerver och reflexer – som ger djuret möjlighet att bedöma sin jaktförmåga. I viss utsträckning upprätthålls beteendet dock även av djurets egna jaktinstinkter. När ett rovdjur ser ett flyende bytesdjur, anfaller det automatiskt. Om djuret inte är hungrigt, blir angreppet halvhjärtat, och bytet undkommer. Det påverkar rovdjurets jaktinstinkt, och det hela börjar om på nytt. Det är detta beteende, som ligger till grund för de massakrer som till exempel rävar ställer till med i hönshus. Om en räv i naturen angriper en flock fåglar, tar alla till flykten, så snart räven tar det första exemplaret. I hönshuset kan fåglarna inte fly, så där fortsätter jakten, tills det inte längre finns några fåglar som rör på sig och retar rävens instinkter. En annan viktig aspekt är att ett rovdjur inte vill slösa energi. När rovdjuret har fällt bytet, dödar det inte bytet, förrän det är säkert på att det kan ske snabbt, effektivt och med minsta möjliga risk för rovdjuret självt. Därför ser man ofta stora katter, som håller fast det levande bytet länge, tills de har samlat nog med kraft för att döda det.