Varför vandrar Julöns röda krabbor varje år?

Den röda krabban på Julön vandrar en gång om året från djungeln ner till havet - och tillbaka igen. Varför?

Julöns röda krabbor

Den röda krabban vandrar för att para sig

Julön i Indiska oceanen är hemvist för cirka 120 miljoner landkrabbor. En gång om året tar de sig från djungeln ner till vattnet för att leka.

Vandringen från land till hav äger rum i oktober till december när regnperioden infaller. Då är luften fuktig, vilket är idealiskt för krabbornas fem till sju dagar långa vandring. Väl på stranden parar sig krabborna i hål i sanden. Därefter vandrar hanarna tillbaka till regnskogen igen medan honorna stannar kvar och lägger sina ägg.

Landkrabbor lägger ägg i havet

Äggläggningen sker samtidigt som tidvattnet kommer, och honorna lägger sina ägg i havet när skillnaden mellan ebb och flod är som minst, då det är som säkrast att ta sig ut i vattenbrynet. Äggen kläcks omedelbart vid kontakt med vattnet och efter ungefär en månad i havet kravlar de små krabborna sig upp på land och inleder en nio dagar lång marsch mot regnskogen.

Under krabbvandringsperioden stängs flera av öns vägar av för att inte allt för många små krabbor ska köras ihjäl.

Se den röda krabban vandra

Följ med till den röda krabbans värld, Julön söder om Indonesien, och hör vad öns namn har med jul att göra: