Shutterstock
Frø hopper i vand

Varför hoppar grodor?

Varför nöjer sig inte grodor med att gå på sina ben, som de flesta andra djur? Finns det någon anledning till att de hoppar?

Det finns cirka 4000 olika grod- och paddarter världen över, och det är stor skillnad på hur mycket de olika arterna hoppar och hur mycket de går. Generellt gäller att de arter som huvudsakligen lever i vatten och har de längsta bakbenen är de som är bäst på att hoppa, och som använder sig mest av denna teknik. Det betyder dock inte att de inte kan gå, för det kan alla grodor och paddor. Hos de goda hopparna kan bakbenen dock vara så långa i förhållande till frambenen att det blir för besvärligt för djuren att gå. Förmågan att hoppa har troligen uppkommit som en tillfällig men gynnsam följd av förmågan att simma. Långa starka bakben med stor simhud gör innehavaren till en god och snabb simmare. Använder djuret samma rörelser på marken, blir det även bra på att hoppa. Den biologiska fördelen med detta är faktiskt stor för grodorna. På detta sätt kan de snabbt och effektivt undkomma eventuella fiender. Paddorna har kortare ben än grodorna och är långtifrån lika goda hoppare. De är tvungna att antingen gömma sig för sina fiender eller utveckla egentliga försvar, såsom giftkörtlar.