Varför har katter avlånga pupiller?

Närbild av katts avlånga pupiller
© Shutterstock

Pupillen är en öppning, vars funktion är att reglera mängden ljus som skall släppas in genom linsen och träffa ögats näthinna. I skarpt ljus sluter sig pupillen således nästan helt, så att ögat inte skadas av ljuset, och i mörker öppnar den sig mesta möjliga, så att den smula ljus som finns kan registreras av de ljuskänsliga cellerna. Hos huskatten, som är en nattjägare, är pupillen lodrätt spaltformad, vilket katten har gemensamt med många andra djur som är aktiva om natten. Spaltformade pupiller fungerar som två gardiner som med hjälp av slutarmuskler dras för eller ifrån, allt efter hur mycket ljus som skall släppas in. I dagsljus kommer den att vara nästan helt sluten, så att det bara är en smal spalt som ljuset kan passera genom, medan den i mörker kommer att vara så öppen att den faktiskt kommer att se rund ut. Man vet inte med säkerhet varför i synnerhet nattaktiva djur har spaltformade pupiller. En del biologer anser att de ger ögonen en större kamouflageeffekt, medan andra anser att de gör ögonen bättre på att fokusera. Nyligen har två biologer vid Lunds Universitet kommit med ett ännu bättre förslag på varför spaltformade pupiller lämpar sig väl hos nattdjur. Biologerna undersökte ögonen hos en lång rad olika djur och fann att nästan alla djur med spaltformade pupiller dessutom är ut-rustade med en särskild multifokuserande lins i ögat. Linsen är uppdelad i flera zoner, som var för sig är optimerad till att kunna fånga ljus av en bestämd våglängd. Multifokuseringslinsen ger de nattaktiva djuren ett betydligt bättre färgseende i beckmörker än djur med vanliga linser. Multifokuseringslinsens zoner ligger som koncentriska ringar ut från dess centrum, och därför är spaltformade pupiller ändamålsenliga. I dagsljus släpper en avlång, spaltformad pupill in ljus till alla linsens fokuseringszoner, och därmed garanteras djuret bra färgseende också på dagen – det skulle en rund pupill inte ge.