Varför har djur morrhår?

Morrhår är specialiserade hår, som fungerar som känselspröt för att finna föda och navigera i mörker. De sitter ofta på läpparna och runt nosen, men de kan också sitta på andra ställen, och katter har till exempel känselhår över hela kroppen. Håren är kraftiga och styva, men böjliga, och de har en hårsäck omgiven av blodkärl och nervceller, som kan urskilja mycket små rörelser. Katter kan använda morrhåren till att känna om ett hål är för litet för att krypa igenom och känselhåren på kroppen känner av minsta skiftning i luftströmmarna. Det kan avslöja för katten att den passerat ett objekt.

© Photo by Andreas Berlin on Unsplash

Morrhår är specialiserade hår, som fungerar som känselspröt för att finna föda och navigera i mörker. De sitter ofta på läpparna och runt nosen, men de kan också sitta på andra ställen, och katter har till exempel känselhår över hela kroppen. Håren är kraftiga och styva, men böjliga, och de har en hårsäck omgiven av blodkärl och nervceller, som kan urskilja mycket små rörelser.

Katter kan använda morrhåren till att känna om ett hål är för litet för att krypa igenom och känselhåren på kroppen känner av minsta skiftning i luftströmmarna. Det kan avslöja för katten att den passerat ett objekt. Många djur har känselhår. Det gäller även havsdjur, av vilka till exempel valrossen är beroende av sina hår under de delar av året då den dyker ned i totalt mörker för att äta musslor på bottnen.

Med morrhåren kan valrossen urskilja objekt stora som ett suddgummi. Man känner ännu inte alla morr-hårens funktioner, men från försök på råttor vet forskarna att många funktioner påverkas om morrhåren amputeras. Det går ut över djurets förmåga att skilja på ytor, rumsuppfattningen och simfärdigheten. Andra forskare har visat att sälar med ögonbindel kan följa en miniubåt i flera minuter efter att den passerat. Man menar att morrhåren uppfattar ett ”dragspår” i vattnet, som sälarna kan använda för att jaga fisk.

År 2006 lyckades amerikanska forskare kopiera och fästa morrhår på en robot. I försök visade robotens morrhår precis som en katts att det går att skapa en exakt rumslig bild av ett objekt genom att bara analysera böjnings-momentet vid morrhårets rot. Forskarna anser att metoden till exempel kan används till undervattenrobotar.