Shutterstock
Kronhjorten bröl

Varför brölar kronhjorten?

Kronhjortar brölar för att dra till sig honornas uppmärksamhet, speciellt under höstens parningssäsongen.

Kronhjortar brölar för att de är i brunst och försöker locka till sig hindar, som honorna kallas.

I september börjar hjortarna söka sig till hindarna efter att ha levt åtskilt sedan förra hösten.

Därefter följer en cirka tre månader lång period av brunst.

Hjortarnas testosteronhalt stiger i takt med att mängden dagsljus minskar. Spermiekvaliteten ökar då också och är som högst från slutet av september till slutet av oktober.

Hindarnas brunst utlöses bland annat av ökade halter av melatonin, som kommer som en reaktion på det tilltagande mörkret. Under perioden oktober till december är hindarna bara i brunst ett dygn i taget. Då försöker hjortarna para sig så många gånger som möjligt med hindarna under de 24 timmar de har på sig.

Skrämmande bröl

Under brunsten brölar kronhjortshanen högljutt, både för att skrämma bort andra hjortar och för att locka till sig hindar.

Kronhjortarna har också fasta lergropar där de kissar och tömmer sin säd, för att sedan rulla runt i geggan.

Kronhjort rullar sig i lera blandad med urin

Under parningssäsongen brölar hjortarna och rullar sig även i lera och urin.

© Shutterstock

På så vis får de en alldeles särskild lukt, som lockar till sig hindar och skrämmer bort rivaler.

Kronhjorten har inte territorier som råbocken, utan försöker lägga beslag på en grupp hindar som hjorten sedan följer.

De starkaste hjortarna, som lyckas med bedriften att upprätta en sådan grupp, kallas platshjortar.