Shutterstock
rotte eksperiment forskning

Varför används råttor till försök?

Råttor liknar inte människor så mycket. Varför används de ofta vid medicinska försök?

Trots våra yttre skillnader har vi faktiskt mycket gemensamt med råttor. Råttans anatomi och cirkulation påminner i stora drag om människans, och liksom människor äter råttor ett brett urval av kött, spannmål och grönsaker. Samtidigt är råttor och människor utsatta för en lång rad av samma sjukdomar – till exempel bär råttor även på salmonellabakterier. Det gör dem lämpliga att testa nya former av medicin på. Till detta kommer att råttorna har en kort livscykel, så att forskarna snabbt kan se om avkomma eller livslängd påverkas av olika preparat eller behandlingar. Råttorna är dessutom ytterst fertila, så det är lätt att avla fram tillräckligt många försöksdjur. Slutligen har de en praktisk storlek. De är tillräckligt stora för att man skall kunna tappa en rimlig mängd blod (i motsats till möss) och tillräckligt små för att kunna hållas i bur (i motsats till hundar).