Shutterstock

Vad händer … om vi inför isbjörnar på Antarktis?

Isbjörnen riskerar att utplånas på grund av den smältande havsisen. Kan vi rädda arten genom att sätta ut den på Antarktis?

I takt med att isen smälter i Arktis ökar risken för att isbjörnen kommer att utplånas.

I dag lever 22 000-31 000 isbjörnar på de nordliga breddgraderna, men enligt en studie kommer arten att vara så gott som försvunnen år 2100.

I ett desperat sökande efter en räddningsplan har idén om att transportera det vitpälsade rovdjuret till Antarktis kommit upp. Men det är inte någon hållbar lösning.

Isbjörnen skulle frossa på pingviner

I Arktis är isbjörnen beroende av havsisen, där den kan jaga sälar, som är deras huvudbyte. Vid Antarktis skulle den förvisso hitta havsis och sälar, men isbjörnarna hade troligen kastat sig över helt andra bytesdjur.

Pingviner skulle exempelvis vara ett lätt byte för isbjörnarna. I dag har pingvinen inga naturliga fiender på land – förutom enskilda rovfåglar som kan få för sig att ta ägg och ungar – och har därför inte behövt utvecklas till snabba och smidiga landdjur.

Överflödet av försvarslösa pingviner skulle få isbjörnarna att stortrivas på Antarktis – men bara en kort stund. Trivseln skulle nämligen ska på bekostnad av det nuvarande ekosystemet.

Isbjörnen skulle utplåna pingvinen

På Antarktis skulle isbjörnar slakta pingviner till den sista fågeln och förstöra den befintliga näringskedjan.

© Shutterstock

1. Smörgåsbord för isbjörnen

Om vi inför isbjörnar till Antarktis, kommer de sannolikt snart sluta med säljakten på havsisen. Rovdjuren skulle i stället frossa på kolonier av hjälplösa pingviner på land.

© Shutterstock

2. Pingvinens undergång

Pingviner är för klumpiga och långsamma för att komma undan ett stort landrovdjur. Isbjörnarna skulle decimera beståndet och inom relativt kort tid skulle pingvinen vara utrotad.

© Shutterstock

3. Andra rovdjur svälter

Pingviner är en viktigt pusselbit i havets näringskedja. Utan pingviner skulle beståndet av småfisk och bläckfiskar öka, medan sjöleoparder, späckhuggare och hajar skulle få svårare att hitta föda.

När alla pingviner är uppätna, skulle isbjörnen återigen hotas av brist på föda. Att införa isbjörnar på Antarktis skulle alltså vara en kortvarig lösning, som på sikt skapar större problem.

Därför anser de flesta experter att vi ska fokusera på att återupprätta isbjörnens nuvarande livsmiljö i Arktis.