Trots klimatförändringarna – fortfarande stor biologisk mångfald

Tvärtemot förväntningarna finner forskarna att antalet djur- och växtarter ligger på samma nivå som för tio år sedan ifall man tittar på lokala områden. Globalt sett kan vi emellertid ha ett problem.

Världshaven är fortfarande fulla av fiskar, men dominerar samma arter i dag som för tio år sedan?

© Maria Dornelas

Vi hör dagligen om att arter utrotas på planeten, vilket kan tyda på att den biologiska mångfalden minskar.

Biologer har emellertid visat att när man mäter hur många arter som befinner sig i ett lokalt ekosystem så har antalet arter inte minskat – utan på flera håll tvärtemot ökat.

Forskarna har under minst tio år undersökt 59 lokala ekosystem, däribland korallrev, skogar och våtmarker, och resultatet var att det i slutet av perioden fortfarande fanns lika många olika arter i området som från början.

Farväl ansjovis, god dag maneter

Det låter ju bra, men forskarna upptäckte också att arterna ersätts i betydligt snabbare takt än förväntat.

Det tillkommer med andra ord snabbt nya arter, medan andra försvinner. I ett område försvann exempelvis alla ansjovisar, medan det tillkom ett stort antal maneter.

I sådana fall minskar inte antalet arter lokalt, men det kan mycket väl bli så att världshaven kommer att domineras av maneter i stället för av fiskar och av korallrev med alger i stället för anemonfiskar.

På sikt kan det ha betydelse för vår egen art.

Invasiva arter får skulden

Forskarna befarar att anledningen till att biodiversiteten är fortsatt hög i lokala ekosystem är att de utsätts för invasiva arter som maneter, mördarsniglar och björnloka.

Då hålls mångfalden av arter uppe lokalt, medan det globalt sett blir färre arter.

Att förstå biodiversitetens mekanismer är viktigt för att kunna säkerställa att ekosystem som vi människor är beroende av för exempelvis fiske och jordbruk inte förstörs.