Shutterstock

Topp 5: Vilka djur finns det flest av?

Jorden hyser tio triljarder rundmaskar, vilket är fler än något annat djur. Men det finns några djur till i otroligt stora antal – och här är de fem största grupperna.

1. Rundmaskar

Tio triljarder individer.

Rundmaskarnas enorma antal beror framför allt på att de finns i alla slags miljöer – inklusive havet.

Enligt vissa undersökningar utgör rundmaskarna upp emot 80 procent av samtliga djur på jorden.

Shutterstock

2. Insekter

Tio triljoner individer.

Även om insekterna intar andraplatsen när det gäller absolut antal har gruppen fler olika arter än någon annan grupp – minst en miljon.

Shutterstock

3. Kvalster

100 biljoner individer.

Människans allra vanligaste sängkamrat ligger troligen bakom fler fall av allergi i hela världen än någon annan organism över huvud taget.

Shutterstock

4. Daggmask

100 biljoner individer.

Daggmaskar har studerats noga så bedömningen av deras antal är mycket exakt: På en kubikmeter jord finns det upp emot 5000 daggmaskar.

Shutterstock

5. Krill

800 biljoner individer.

Kräftdjuret är det vanligaste havsdjuret och de lever i större stim än något annat djur.

Stimmen är så stora att de kan ses från satelliter.

Shutterstock