Shutterstock
Haj under vand sanser

Supersinnen regerar i djurriket

25 000 känselorgan täcker stjärnmullvadens speciella nos. De används för att hitta bytesdjur djupt ned i jorden. Se hur stjärnmullvaden och tre andra djur använder sina supersinnen.

Stjärnmullvaden känner sig fram till maskar i totalt mörker, hammarhajen registrerar en muskelrörelse på havsbotten och narvalen kan känna av förändringar i vädret.

Djurens sinnen slår människornas med hästlängder. Speciellt djur som lever i havet är ofta utrustade med supersinnen.

Hajarnas supersinnen upptäcker hjärtslag

Hammarhajar har en inbyggd elektrisk "köttskanner". Undersidan av det speciella huvudet översållat med elektroreceptorer som känner av den minsta lilla elektricitet som en muskelsammandragning eller ett hjärtslag från ett bytesdjur skickar ut.

Video

Videoklippet är på engelska och är inte textat

Delfinernas supersinnen avger eko

Ekolokalisering är bland de mest användbara supersinnena. Med hjälp av luftsäckar runt blåshålet skapar delfinerna klickljud som förstärks och skickas ut genom en fettbula i pannan som kallas melon.

När ljudvågorna exempelvis träffar simblåsan på en fisk kastas ekot tillbaka till delfinen som låser fast sig vid sitt byte.

Video

Videoklippet är på engelska och är inte textat

Narvalarnas supersinnen förutspår väder

De ser farliga ut, men är betydligt mer än ett vapen under parningssäsongen. Narvalarnas supersinnen sitter i de speciella tänderna som är fyllda med känsliga nerver. Tänderna kan känna av förändringar i lufttryck och temperatur och således upptäcka om en väderförändring är på gång.

Narvalen använder främst sin tand till att registrera vattnets saltinnehåll. Om salthalten sjunker fryser valarnas andningshål snabbare till is och valarna letar upp ett nytt ställe där de inte riskerar att "frysa inne".

Video

Videoklippet är på engelska och är inte textat

Vampyrfladdermusen har värmesyn

Narvalen använder sin gigantiska tand för att mäta tryck- och temperaturskillnader och vampyrfladdermusen har värmesyn.