Stämmer det verkligen att lämlar begår självmord

På film och i tecknade serier framställs lämmeln som ett flockdjur, som kollektivt kastar sig i döden. Stämmer det?

Lemmings dead on the road

Lämlar är små, hamsterliknade gnagare, som är vida utbredda i det kyliga norr, till exempel Lappland, Sibirien och norra Kanada. För det mesta lever lämlar ett stillsamt liv i den låga vegetationen, men emellanåt växer beståndet explosivt, och små områden måste plötsligt hysa tusentals individer.

Med så många djur förvandlas lämlarnas dagliga liv till en kamp för att hitta mat i konstant konkurrens och slagsmål med allför många artfränder.

Den våldsamma överbefolkningen utlöser omfattande vandringar efter föda. Lämlar vandrar genom landskap av alla typer och kommer de till ett vattendrag, försöker de antingen gå runt detta eller, om det inte är möjligt, att simma över det. Det kostar naturligtvis några av lämlarna livet, men är långtifrån tillräckligt för att utgöra grund för den seglivade myten att djuren begår masssjälvmord, när förhållandena blir för svåra.

Mytens ursprung förlorar sig i det ovissa, men är möjligen inspirerad av drunknade lämlar som hittats vid en strand eller ett vattendrag. En sak är dock säker – Walt Disney Studios har starkt bidragit till att hålla myten vid liv. I filmen ”Den vita vildmarken” från 1958 hade Disney bilder av lämlar, som både vandrade och hoppade ut från höga klippor i sitt sökande efter bättre ställen att bo på.

Dessvärre var bilderna arrangerade på olika sätt. Lämlarna kastades i själva verket ut över kanten av filmteamet.

De allra flesta lämlar på vandring faller offer för rovdjur, till exempel fjällugglan, som under ett lämmelår kan föda upp dubbelt så många ungar som vanligt.

Disney kastade lämlar i avgrunden

Walt Disney Studios gick till ytterligheter för att cementera myten om lämlarnas självmord. I ”Den vita vildmarken” från 1958 kastade filmteamet ut lämlar från en klippa.

Video