Earthworms

Stämmer det att daggmaskar kan dela sig i två?

Ett påstående som de flesta någon gång har hört när de var små är att daggmaskar kan överleva om de delas itu - och att masken till och med kan leva vidare som två självständiga individer. Men stämmer det?

Myten om daggmaskar

”Om du vid trädgårdsarbetet råkar klyva en daggmask, blir den till två individer.” Så har man brukat säga i många år. Detta är och förblir emellertid en myt.

I de allra flesta fall dör masken om den delas i två, men på grund av att ändarna kan ligga och vrida sig under lång tid, är det lätt att tro att båda kommer att överleva.

Ibland kan framkroppen regenerera en ny bakdel och leva vidare, liksom en daggmask, som är kluven på längden i sällsynta fall kan läka såret och på så sätt få två ”svansar”.

En daggmask kan inte bli två livskraftiga individer

Anledningen till att daggmasken inte kan bli till två livskraftiga individer finner man i dess inre anatomi. Även om fram- och bakkroppen vid första ögonkastet ser lika ut har de mycket olika innehåll.

Längst fram i kroppen ligger en nervknut – det närmaste daggmasken kommer en hjärna – ett primitivt blodsystem med fem hjärtan samt en uppsättning tämligen komplicerade könsorgan. Allt detta saknas i bakänden, som inte innehåller annat än en bit tarm och därför inte på några villkor kan överleva på egen hand.

Plattmasken är närapå odödlig

När det handlar om förmågan att regenerera sig, kan inget djur mäta sig med plattmaskarna. Deras förmåga att bli till flera individer har under årtionden undersökts i laboratorier.

Oavsett om en plattmask skärs av på längden, på tvären eller i ännu fler bitar, blir varje bit till en ny mask. Försök har visat att vissa arter kan skäras i upp till 279 bitar, som var och en utvecklas till en ny, livskraftig mask.