Shutterstock

Världens giftigaste spindlar

Alla spindlar innehåller gift, men bara några få kan döda människor med ett bett. Träffa sju av världens giftigaste spindlar, vars potenta gift förstör vävnad och får kroppen att krampa.

Av de 50 000 spindelarter vi känner till, är omkring 200 spindlar mer eller mindre giftiga för människor.

Av dem är bara fyra släkter potentiellt dödliga för människor. De kallas "medicinskt signifikanta spindlar" och omfattar släkterna Atrax, Latrodectus, Loxosceles och Phoneutria.

Dessa speciellt giftiga spindlar lever i tropiska och subtropiska områden och kan inte överleva i kallare klimatzoner.

Så även om en av världens giftigaste spindlar exempelvis skulle förvilla sig ombord på ett containerfartyg till Nordeuropa, skulle den inte överleva många dagar på våra breddgrader.

Världens giftigaste spindlar

Världens giftigaste spindlar förekommer i olika storlekar och på olika kontinenter. Gemensamt för dem alla är dock att man helst vill undvika att bli biten av dem.

Här är några av världens giftigaste spindlar:

 • Röd änka
 • Brun änka
 • Rödryggad spindel
 • Svart änka
 • Brun eremitspindel
 • Brasiliansk vandringsspindel
 • Trattminörspindel

Världens giftigaste spindlar har endera av två sorters gifter: Nekrotiska gifter, som förstör vävnad, eller neurotoxiska gifter, som påverkar nervsystemet.

Medan de flesta giftigaste spindlarna använder sitt gift till att pacificera byte, finns det enstaka aggressiva spindlar, som använder sitt gift i självförsvar. När en giftig spindel biter en människa är det alltid i ett försök att försvara sig.

Läs vidare och bli klokare på världens giftigaste spindlar.

Den röda änkan

Den röda änkan bor i sanddyner i Florida och är en sällsynt släkting i familjen änkespindlar.

© Shutterstock
 • Gift: Neurotoxiskt gift. Uppsök läkare om såret blir infekterat.
 • Levnadsområde: Främst i Florida
 • Latinskt namn: Latrodectus bishopi
 • Släkt: Latrodectus
 • Storlek: Honans kropp är 1,2 till 1,6 centimeter lång, medan hanen är tre gånger mindre.

Den röda änkan ingår i samma familj som den svarta änkan och känns igen på sina röda ben och röda framparti. Bakkroppen är svart med röda eller orange fläckar och på undersidan har den giftiga spindeln ett märke som vara format som ett timglas, en triangel eller något helt annat.

Alla änkespindlar, bland annat den röda änkan, innehåller neurotoxiskt gift som påverkar nervsystemet och är giftigt för människor.

Den röda änkan är dock inte aggressiv, bett rapporteras mycket sällan och inga dödsfall.

Symtom vid bett är muskelsmärta, illamående och eventuellt kramper.

Den bruna änkan

Den bruna änkan är en berest spindel. Arten har spridits från Sydafrika till Japan, Australien, USA, Mellanamerika och till och med Hawaii i Stilla havet.

© Shutterstock
 • Gift: Neurotoxiskt gift. Uppsök läkare om såret blir infekterat.
 • Levnadsområde: Tropiska och subtropiska klimatzoner
 • Latinskt namn: Latrodectus geometricus
 • Släkt: Latrodectus
 • Storlek: Honans kropp är 1,2 till 1,6 centimeter lång, medan hanen är tre gånger mindre.

Den bruna änkan tillhör också samma familj som den svarta änkan och kännetecknas av sina bruna nyanser, som varierar från ljusbrunt till nästan svart.

Bakkroppen på den bruna änkan är dekorerad med mönster i orange, gult, vitt och svart, och på undersidan av kroppen har spindeln ett orange mönster format som ett timglas. Precis som andra änkespindlar har den ett neurotoxiskt gift.

Den bruna änkan betraktas dock som mindre giftig än den svarta änkan, eftersom den sprutar in mindre gift vid ett bett.

Bett från den bruna änkan kan dock ändå ge muskelsmärta, illamående, kramper och rodnad.

Det är sällsynt att ett läkarbesök behövs och det har inte registrerats några dödsfall.

Den australiska rödryggade spindeln

I ett förhållande mellan två rödryggade spindlar är det kutym att honan äter upp hanen. Hon blir dock bara sugen på de hanar som kan fullfölja sin uppgift och reproducera sig, medan andra får chansen att fly.

© Shutterstock
 • Gift: Neurotoxiskt gift. Uppsök läkare om såret blir infekterat.
 • Levnadsområde: Australien, Sydöstasien och Nya Zeeland
 • Latinskt namn: Latrodectus hasselti
 • Släkt: Latrodectus
 • Storlek: Honans kropp är omkring en centimeter, medan hanen bara är tre-fyra millimeter.

Den australiska rödryggade spindeln har en svart kropp med en karakteristisk röd-orange rand på bakkroppen.

Den rödryggade spindeln lever i större delen av Australien, inklusive urbana områden, där det händer att den slår sig ned i bostäder.

Precis som de övriga spindlarna i släkten Latrodectus är den rödryggade spindeln inte aggressiv. Den kan dock få för sig att bita för att skydda sina ägg.

Vid bett från den rödryggade spindeln uppstår lokal smärta runt bettet, svullna lymfknutor, svettningar och ökad hjärtrytm.

Symtomens intensitet varierar beroende på hur mycket gift spindeln har sprutat in. Det är dock aldrig tillräckligt mycket för att vara en dödlig dos.

Även om ett par hundra personer om året blir bitna av den rödryggade spindeln har inga dödsfall inträffat.

Den svarta änkan

Droppe för droppe är den svarta änkans gift 15 gånger starkare än giftet från en skallerorm.

© Shutterstock
 • Gift: Neurotoxiskt gift. Uppsök läkare om du blir biten.
 • Levnadsområde: Främst i USA
 • Latinskt namn: Latrodectus mactans
 • Släkt: Latrodectus
 • Storlek: Honans kropp är 1,2 till 1,6 centimeter, medan hanen är tre gånger mindre.

Den svarta änkan har en skinande svart kropp med ett rödaktigt timglasformat mönster på undersidan av kroppen.

Den svarta änkan är den mest beryktade spindeln i Latrodectus-släkten, men dess dödliga gift ska tas med en nypa salt. Även om den svarta änkans neurotoxiska gift kan vara dödligt för människor, så har inga dödsfall registrerats sedan 1983.

Det beror på att färre blir bitna av den svarta änkan och att man har blivit skickligare på att behandla bett.

Det innebär emellertid inte att den svarta änkan är harmlös. Även om ett bett i flesta fall bara ger symtom som smärta, svullnad och rodnad, kan förgiftningen utvecklas och bli allvarligare efter 30-60 minuter.

Det kan resultera i mer svårartade symtom som muskelkramper, feber, kraftigt ökat blodtryck och snabba hjärtslag. Och om giftet går in och förlamar andningsmuskulaturen är ett bett från den svarta änkan livsfarligt.

Risken för allvarliga symtom vid bett är störst för barn, äldre och försvagade personer, men uppsök alltid läkare för att få motgift eller någon annan behandling om du blir biten av en svart änka.

Den bruna eremitspindeln

Trots att eremitspindeln är giftig för människor, så äter den sydamerikanska ullapan dem bekymmerslöst utan att bli förgiftad.

© Shutterstock
 • Giftighet: Nekrotisk gift. Uppsök läkare vid bett.
 • Levnadsområde: USA
 • Latinskt namn: Loxosceles reclusa
 • Släkt: Loxosceles
 • Storlek: Omkring 2,5 centimeter lång.

Den bruna eremitspindeln har en blek, hårlös kropp och på frampartiet har ett fiolliknande mönster. Den kallas därför även fiolspindeln.

Till skillnad från de flesta spindlar har den bruna eremiten bara sex ögon, och inte åtta som är det vanligaste bland spindlar.

Den föredrar att bo i grottor och andra skyddade områden, men kan också förekomma som husspindel, då den gömmer sig mellan lakan och mattor.

Den bruna eremiten är giftig för människor och vid bett kommer man efter sex till åtta timmar att uppleva symtom som svullnad och förstörda blodkärl runt bettet.

Spindelns nekrotiska gift innehåller nämligen ett enzym som bryter ned vävnad och ger sår som inte läker som de ska.

De obehagliga såren är i värsta fall dödliga, men det gäller långt ifrån alla fall. Uppsök ändå läkare om du har blivit biten.

Den brasilianska vandringsspindeln

Förutom de vanliga symtomen kan ett bett från den brasilianska vandringsspindeln leda till en lång och smärtsam erektion hos män, eftersom giftet stimulerar det parasympatiska nervsystemet.

© Shutterstock
 • Gift: Neurotoxiskt gift. Uppsök genast läkare.
 • Levnadsområde: Sydamerika
 • Latinskt namn: Phoneutria fera, Phoneutria nigriventer m.fl.
 • Släkt: Phoneutria
 • Storlek: Upp till 15 centimeter lång.

Den brasilianska vandringsspindeln känns igen på sin stora, behårade kropp. På undersidan av de främre benen har den karakteristiska svarta och vita band, som blir synliga när den ställer sig på bakbenen i en hotfull position.

Den brasilianska vandringsspindeln är nämligen aggressivt lagd och tvekar inte att gå till angrepp om den känner sig hotad.

Den brasilianska vandringsspindeln jagar aktivt på dagen, varpå den söker skydd för natten på ett bananblad eller kanske i en sko. Därför sker det också relativt ofta att den kommer i kontakt med människor.

I Brasilien inrapporterades det 2006 inte mindre än 2 700 bett av den brasilianska vandringsspindeln – och ett bett av denna giftiga spindel går inte obemärkt förbi.

Ett bett av den brasilianska vandringsspindeln är nämligen mycket smärtsamt och kan orsaka chocktillstånd. Därtill kommer symtom som skakningar, ökade hjärtslag, svettningar, frossa, anspänning och kräkningar.

Spindelns gift är neurotoxiskt och en kemisk cocktail av bland annat histamin och serotonin, som angriper nervsystemet.

Under ett enda bett kan den brasilianska vandringsspindeln injicera åtta milligram gift, vilket är tillräckligt för att döda 300 möss och i sällsynta fall också tillräckligt för att döda en människa. Sedan 1903 har dock endast 15 dödsfall rapporterats.

De flesta människor återhämtar sig igen efter ett par dagar, och bara 2,3 procent av dem som blir bitna behöver behandlas med motgift. Uppsök ändå alltid läkare om du har blivit biten.

Trattminörspindeln

Medan människor kan dö av trattminörspindelns gift, är hundar, katter och råttor närmast immuna mot giftet.

© Shutterstock
 • Gift: Neurotoxiskt gift. Uppsök genast läkare.
 • Levnadsområde: Australien, Sydöstasien och Nya Zeeland
 • Latinskt namn: Atrax robustus
 • Släkt: Atrax
 • Storlek: Kroppen blir upp till fem centimeter, medan dess benspann blir upp till åtta centimeter.

Trattminörspindeln är en relativt stor fågelspindel, som har en skinande mörkbrun kropp med synligt behårade ben. Dessutom har den ett par imponerande huggtänder, som den viftar aggressivt med om den känner sig hotad.

Den australiska trattminörspindeln är världens giftigaste spindel. Den lever i östra Australien i fuktiga, kyliga områden under en sten eller i trädstammar.

Den giftiga spindeln lever på skalbaggar, kackerlackor och sniglar, som den angriper från sitt gömställe och drar ner i sin håla för att förtära dem.

Trattminörspindelns gift är neurotoxiskt och giftet kan ge svår smärta, skakningar, muskelkramp, synrubbningar och förlamning av andningscentrum.

Bett av trattminörspindeln kan vara dödligt redan efter 15 minuter och därför måste man snarast möjligt få läkarhjälp.

Bett är dock sällsynta och behandlingen är effektiv. Därför har det inte förekommit några dödsfall sedan man 1981 utvecklade ett motgift.