Unsplash/MichaelPodger

Vad lever spindlar av när det inte finns några flugor?

Spindlar har bred smak och äter både insekter och andra spindelarter. Om de inte bara låter bli att äta, vill säga.

Många tror att spindlar – speciellt de som spinner nät – nästan uteslutande lever av flugor, men det är helt felaktigt. Spindlar äter alla slags insekter – från de minsta myggor till stora nattsvärmare och trollsländor.

Världens spindlar äter varje år mellan 400 och 800 miljoner ton insekter, larver och andra smådjur, som annars skulle finnas i mängder på våra åkrar och trädgårdar och förstöra grödorna.

Läs även allt om spindlar i Sverige här

Dallerspindelns favoriträtt är andra spindlar. Trots sitt spinkiga utseende fångar den lätt fullvuxna husspindlar.

© Alex Hyde/Nature Picture Librar

Spindlar kan vara utan mat i veckor

Vissa spindelarter, exempelvis de smalbenta dallerspindlarna, som de flesta av oss har ett exemplar av hängande i källaren, har specialiserat sig på att fånga och äta andra spindlar. Dallerspindlarna härrör från Sydeuropa men ökar snabbt i Nordeuropa och Skandinavien.

Spindlar kan mycket väl överleva även om de uppehåller sig på ställen där det över huvud taget inte finns några andra smådjur. Spindlar är nämligen stora svältkonstnärer, och beroende på art och omgivning kan de undvara mat i veckor eller till och med månader.

Läs även om världens giftigaste spindlar.