Shutterstock
Den svarta änkan i sitt nät

Svarta änkan dödar med överlägset supergift

Den svarta änkan är berömd och beryktad för sitt dödliga gift. Även om spindeln bara använder sig av sitt gift för att fånga insekter som skalbaggar och flugor, är dess gift tillräckligt potent för att kunna döda en människa.

Hur ser den svarta änkan ut?

Den svarta änkan är en svart spindel med en klotrund skinande bakkropp.

På undersidan av kroppen har den ett karakteristiskt timglasformat mönster i röda och orange nyanser.

Svarta änkan sedd underifrån

Den svarta änkan känns igen på det rödaktiga timglaset på kroppens undersida.

© Shutterstock

Honans kropp är mellan 1,2 och 1,6 centimeter lång och benen är ännu längre.

Hanen är tre gånger mindre än honan, den är ofta också något ljusare i färgen och har små röda fläckar. Den ser man mer sällan, eftersom honan har för vana att äta sin make efter parning.

Den svarta änkan lever av insekter som flugor, skalbaggar, myggor och gräshoppor och använder två vapen i jakten: spindelväv och gift.

Dess väv är ett virrvarr av starka silkestrådar invecklade i varandra. Så snart ett byta fastnar i fällan skyndar dig spindeln att bita insekten med det förlamande giftet, varpå den kan njuta av sin mat i lugn och ro.

LÄS ÄVEN:De farligaste djuren i Sverige

Hur lever den svarta änkan?

Den svarta änkan, Latrodectus mactans, lever främst i USA och kallas därför ibland också den amerikanska svarta änkan.

Den kan bara överleva i ett tropiskt eller subtropiskt klimat, så om den skulle råka hamna i Nordeuropa som fripassagerare på ett containerfartyg, skulle den inte överleva många dagar.

I sydeuropeiska länder som Spanien, Italien, Grekland och Kroatien kan man dock också riskera att stöta på spindeln.

Den svarta änkan är dessutom besläktad med ett flertal andra änkespindlar som har bosatt sig på var sin sida av jordklotet.

Dessa änkespindlar är:

 • Rödryggad spindel, Latrodectus hasselti, hör hemma i Australien.
 • Den röda änkan, Latrodectus bishopi, bor i Florida.
 • Den bruna änkan, Latrodectus geometricus, kommer från Sydafrika.
 • Den europeiska svarta änkan, Latrodectus tredecimguttatus, håller till omkring Medelhavet.

Läs också allt om spindlar i Sverige

Finns den svarta änkan i Europa?

Den svarta änkan finns i Europa, men det är mer sannolikt att stöta på den europeiska svarta änkan, Latrodectus tredecimguttatu.

Den europeiska svarta änkan håller till omkring Medelhavet och har upp till 13 röda fläckar på bakkroppen.

Den europeiska svarta änkan

Den europeiska svarta änkan kan ha upp till 13 röda fläckar på bakkroppen.

© Shutterstock

Den europeiska änkans gift är lika potent som den amerikanska änkans, men ett bett från den europeiska är mer sällsynt, och historien berättar bara om två dödsfall som kan vara relaterade till spindeln.

Det föreligger dock osäkerhet kring vilken Latrodectus-art, som har orsakat de två dödsfallen, eftersom man bara kan bestämma arten om man fångar in spindeln – och det lyckades man inte med.

Oavsett arten kunde dödsfallen ha undvikits om man hade haft tillgång till motgift.

Hur giftig är den svarta änkan?

Den svarta änkan är en av de giftigaste spindlarna i världen.

Precis som resten av änkespindlarna i släkten Latrodectus innehåller den en neurotoxiskt gift som har en förlamande effekt på muskulaturen.

En enda droppa av spindelns gift är 15 gånger giftigare än en droppa en av skallerormens gift – det vill säga tillräckligt för att döda en människa.

Att den svarta änkans gift är så potent att det kan döda människor verkar vara onödigt, eftersom dess byte är små insekter.

Enligt forskning från University of Massachusetts ligger svaret dock i proteinet latrotoxin. Latrotoxin är ett gift som finns i alla änkespindlar. Därför är det uppkallat efter släkten Latrodectus.

Forskningen visade att den svarta änkans gift var så potent för att spindeln evolutionsmässigt sett har haft kort tid på sig att utveckla giftet. Andra giftiga spindlar producerar också latrotoxin, men i mindre mängd.

LÄS ÄVEN:De farligaste djuren i Sverige

Den europeiska svarta änkan – hannen och honan bredvid varandra

Här är en hanne (till vänster) och en hona av arten europeisk svart änka.

© Shutterstock

Änkespindlarna äter sin make

Alla änkespindlarna har det gemensamt att honorna äter sin make efter parning. Det är också det som har gett dem dess namn.

Därmed krävs det en del list att vara född till hanne. För att befrukta honan måste spindelhannen både hinna fånga honans intresse, para sig och sedan komma undan från den mycket större och hungriga honan.

Vad är symtomen på ett bett från den svarta änkan?

Ett bett från den svarta änkan kommer i de flesta fall bara att ge symtom som smärta, svullnad och rodnar kring bettet.

I en del fall kan förgiftningen dock utvecklas och efter 30-60 minuter ge allvarligare symtom.

De allvarligare symtomen på bett från den svarta änkan är:

 • Muskelkramper
 • Feber
 • Magkramper
 • Illamående och kräkningar
 • Ansiktskramper
 • Huvudvärk
 • Kraftigt förhöjt blodtryck
 • Snabba hjärtslag

Kan den svarta änkan döda människor?

Ett enda bett från den svarta änkan kan vara dödligt för människor. Om giftet går in och förlamar andningsmuskulaturen kan de lätt blockera andningen och leda till döden.

Det är dock långt ifrån varje gång änkan biter som en människa måste sätta livet till, berättar Nikolaj Scharff, araknolog och professor vid Statens naturhistoriska museum:

“En droppe av den svarta änkans gift är ganska potent, men det varierar hur mycket den prutar in vid ett bett. Det är obehagligt att bli biten och det är symtom som magkramper, ansiktskramper och att hjärtat slår snabbare som gör att man kan dö av ett bett”.

Det är dock mycket sällsynt att en människa dör av ett bett, konstaterar Nikolaj Scharff. Det senaste rapporterade dödsfallet skedde 1983.

Det beror både på att symtomen sällan är livsfarliga, men även att allt färre blir bitna av svarta änkor i dag än tidigare, förklarar Nikolaj Scharff:

”Det är mycket ovanligt att bli biten av en svart änka i dag. Spindeln tycker om att bygga sina nät lite i det fördolda och förr i tiden var det vanligare att de gjorde sina nät under locket i latrintunnor. Det vill säga att när man gick ut på toaletten och satte sig på ringen, så kunde man bli biten i baken”.

Vill du veta mer om giftiga spindlar? Läs här om världens giftigaste spindlar.