Spindlar kelar också

Använder omvandlade ben för att kela med nära släktingar

En del spindlar tycker om att kela och hålla tät kontakt med sin mamma och sina syskon, har amerikanska forskare vid Cornell University upptäckt. Forskarna har studerat två arter, nämligen Phrynus marginemaculatus, som är vanlig i Florida, och den mycket större Damon diadema, som lever i Tanzania och Kenya.

Vill du veta mer om världens, kanske mest ikoniska spindel? Läs här om svarta änkan.

Båda tillhör en grupp som skiljer sig från andra spindlar genom att bara använda sex av de åtta benen till att gå med. De sista två benen har spindeln utvecklat till piskliknande antenner, som kan söka av omgivningarna. I laboratoriets glasbur uppvisade båda arterna ett socialt beteende. I synnerhet syskon, mammor och ungar hade tät kontakt. Ofta satt mamman bland sina ungar och strök över deras kroppar och antenner med sina egna antenner. Hos den ena av arterna återgäldades mammornas beröring av ungarna, och det nära förhållandet fortsatte även efter att ungarna blivit könsmogna.

Läs mer om: Världens största spindel