Spindlar har vant sig vid stadens ljus

Spindlar är byggda för ett liv i mörker. Men i städerna spinner de bland annat sina nät i lyktstolpar. Och nu vet vi varför.

Spindlar är byggda för ett liv i mörker. Men i städerna spinner de bland annat sina nät i lyktstolpar. Och nu vet vi varför.

Shutterstock

Konstgjord belysning i städerna håller på att förändra beteendet hos spindlar, visar ny forskning.

Den tyske biologen Tomer Czaczkes vid universitetet i Regensburg insåg att något hade förändrats när han upptäckte att det fanns massor med ­spindelväv omkring gatlyktorna i hans kvarter.

Det förvånade honom, för normalt undviker spindlar ljus. Han undersökte därför om ­stads- och landsbygdsspindlar av arten Steatoda triangulosa hade olika beteendemönster.

Stadsspindlar älskar ljus

Tillsammans med en forskargrupp samlade han in äggsäckar från både stad och lands­bygd och utsatte de 783 små spindlar som kom från dem för samma behandling.

De placerades i små lådor som var delade på mitten av en skiljevägg. På den ena sidan av väggen badade lådan i ljus, medan den var mörk på den andra sidan.

Hål i skiljeväggen gav spindlarna möjlighet att röra sig mellan de båda miljöerna.

Det visade sig att nästan två tredje­delar av stadsspindlarna valde att ­spinna nät i den ljusa delen av lådan, medan enbart en tredjedel av dem från landet gjorde detsamma.

Läs även allt om spindlar i Sverige här

Spindlar föredrar ­mörker men vissa arter har vant sig vid stadens ljus.

© NobbiP

Ljus skrämmer stadens nattfjärilar

Tomer Czaczkes menar att det förändrade beteendet hos stadsspindlarna kan ligga bakom att även nattfjärilarna har ändrat sitt beteende i städerna.

Nattfjärilar i städerna dras mindre till ljus än nattfjärilar på landet, och det kan bero på att spindlarna spinner sina nät nära
artificiell belysning.

Därigenom undviker nattfjärilarna att bli till spindelmat.