Shutterstock

Spindlar har vant sig vid stadens ljus

Spindlar är byggda för ett liv i mörker. Men i städerna spinner de bland annat sina nät i lyktstolpar. Och nu vet vi varför.

Konstgjord belysning i städerna håller på att förändra beteendet hos spindlar, visar ny forskning.

Den tyske biologen Tomer Czaczkes vid universitetet i Regensburg insåg att något hade förändrats när han upptäckte att det fanns massor med ­spindelväv omkring gatlyktorna i hans kvarter.

Det förvånade honom, för normalt undviker spindlar ljus. Han undersökte därför om ­stads- och landsbygdsspindlar av arten Steatoda triangulosa hade olika beteendemönster.

Stadsspindlar älskar ljus

Tillsammans med en forskargrupp samlade han in äggsäckar från både stad och lands­bygd och utsatte de 783 små spindlar som kom från dem för samma behandling.

De placerades i små lådor som var delade på mitten av en skiljevägg. På den ena sidan av väggen badade lådan i ljus, medan den var mörk på den andra sidan.

Hål i skiljeväggen gav spindlarna möjlighet att röra sig mellan de båda miljöerna.

Det visade sig att nästan två tredje­delar av stadsspindlarna valde att ­spinna nät i den ljusa delen av lådan, medan enbart en tredjedel av dem från landet gjorde detsamma.

Läs även allt om spindlar i Sverige här

Spindlar föredrar ­mörker men vissa arter har vant sig vid stadens ljus.

© NobbiP

Ljus skrämmer stadens nattfjärilar

Tomer Czaczkes menar att det förändrade beteendet hos stadsspindlarna kan ligga bakom att även nattfjärilarna har ändrat sitt beteende i städerna.

Nattfjärilar i städerna dras mindre till ljus än nattfjärilar på landet, och det kan bero på att spindlarna spinner sina nät nära
artificiell belysning.

Därigenom undviker nattfjärilarna att bli till spindelmat.

Läs också om världens kanske mest ikoniska spindel: Den svarta änkan.