Spindel klarar sig ett dygn under vatten

Vattenspindeln tar syre med sig ned under vattnet i ett slags dykarklocka.

Diving bell spider

Ny forskning visar att vattenspindeln, som dyker ned under vattenytan, kan vara under vatten i ända upp till ett dygn utan att behöva hämta luft uppe vid ytan.

Vattenspindeln andas syre, som den hämtar i en luftbubbla vid vattenytan och lagrar i en ”dykarklocka” spunnen av spindelväv. Forskarna har trott att spindeln behöver byta luft med 20–40 minuters mellanrum, men nu har en tysk-australisk forskargrupp visat att en enstaka upptankning kan räcka i upp till ett dygn.

Orsaken är dykarklockans uppbyggnad. Bubblans struktur tillåter den nämligen att fungera på nästan samma sätt som en fisks gälar, det vill säga att bubblan hämtar extra syre direkt från havsvattnet, när syremängden i bubblan sjunker till en kritisk nivå.

Läs även allt om spindlar i Sverige här