Kan spindlar samarbeta?

Man ser aldrig flera spindlar i samma nät. Finns det spindlar som inte är aggressiva individualister utan mer sällskapliga?

Närbild av spindelns öga
© Shutterstock

Av de nästan 40000 kända arterna av spindlar känner biologerna drygt 20 arter, hos vilka hannar och honor lever i stora samhällen, som kan uppgå till flera tusen individer. Vissa afrikanska och asiatiska medlemmar av släkten Stegodyphus kan leva harmoniskt tillsammans i stora tredimensionella nät, som kan omsluta ett helt träd. Spindlarna vårdar och underhåller nätet tillsammans. De turas om att passa ungarna och delar de byten som fångas in.

Nyligen har man dessutom upptäckt en ny social art, Theridion nigroannulatum i Ecuador i Sydamerika. Dessa spindlar skapar samhällen, som påminner om dem man finner hos sociala insekter som bin, myror och termiter. Honorna finns i två olika storlekar, vilket kan beror på att det i spindelsamhället finns ett kastsystem och en form av arbetsfördelning som hos sociala insekter.

Slutligen kan enstaka spindlar också samarbeta tvärs över artgränserna, då det finns små spindlar som lever av byten som fångats i stora spindlars nät. Det gäller till exempel Argyrodes, som ofta lever i den betydligt större Nephilas nät. Den lilla spindeln får lov att äta de allra minsta infångade insekterna, och som motprestation får den stora spindeln sitt nät noggrant rensat från alla de smådjur som den inte orkar äta upp själv.

Läs också om världens kanske mest ikoniska spindel: Den svarta änkan.