Kan spindeln fastna i sitt eget nät?

Kan en spindel fastna i de klibbiga trådarna i sitt eget eller andra spindlars nät?

Spindel klättrar i sitt nät
© Shutterstock

De flesta spindlar har tre klor i änden av vart och ett av sina åtta ben. Hos nätbyggande arter är klorna ett slags fötter, som spindeln använder till att vandra över sitt nät med. Spindeln griper om de tunna silkestrådarna med klorna, som dessutom är utrustade med en massa små sågtänder, som gör greppet stadigare.

Många nät görs klibbiga för att bättre kunna hålla fast små bytesdjur, men i dessa fall har spindeln vidtagit åtgärder för att inte själv råka fastna i nätet. Framför allt utsöndrar spindeln ett slags olja både från klorna och från huden. Det betyder att spindeln är täckt av en oerhört tunn oljefilm, som det klibbiga limmet på silkestrådarna inte kan fästa vid. Som en extra säkerhetsåtgärd håller vissa arter dessutom sitt viloområde utanför huvudnätet helt och hållet fritt från klister, så att de inte löper risk att fastna när de är där.

Huruvida en spindel kan fångas i andra spindlars nät beror på om spindeln själv bygger nät.

Grovt sett påminner de olika spindlarnas nät så mycket om varandra att en spindel som själv producerar klibbiga nät och har en tunn oljefilm på klor och kropp inte fastnar i andra spindelarters klibbiga nät. Även om de har möjlighet till det, är det dessutom mycket sällsynt att nätbyggande spindlar kommer på besök i andra spindlars nät.

Det är värre för de spindlar som jagar insekter genom att hoppa på dem och som därför inte bygger några nät. De har ingen oljefilm att skydda sig med och kommer precis som insekterna att fastna i ett klibbigt nät, om de har oturen att hoppa in i ett sådant.

Vill du veta mer om världens, kanske mest ikoniska spindel? Läs här om svarta änkan.