Hur påbörjar en spindel sitt nät?

I vilken ordning spinner en spindel sitt nät, och hur lång tid tar det att spinna det klart?

Spindelns nät består av såväl klibbig som ickeklibbig tråd. Nätet konstrueras alltid efter ett bestämt mönster, som en helt ny datorteknik har gjort det möjligt att i detalj studera. Forskarna placerade en videokamera framför spindeln.

Kameran var kopplad till en scanner som i sin tur var kopplad till en dator, och på så sätt var det möjligt för forskarna att skapa en bild av spindelns rörelser. På bilden anger en färgkod ordningsföljden av rörelserna under arbetet, I början undersöker spindeln omgivningarna för att leta reda på de bästa ställena att förankra nätet på (rött).

Därefter spinner den en rad stabila förankringstrådar (gult), som bildar ekrarna i själva nätet. När de är på plats, spinner spindeln en hjälpspiral i nätet (vitt). Hjälpspiralen spinns inifrån och ut, och den är i likhet med förankringstrådarna ickeklibbig. Därefter vänder spindeln och påbörjar en ny spiral utifrån och inåt.

LÄS OCKSÅ: Det här är Sveriges största spindlar

Denna spiral består av klibbiga fångsttrådar (blått). När spindeln arbetar sig inåt, äter den upp hjälpspiralen och återanvänder trådens proteininnehåll. Spindelnät varierar kolossalt i storlek från art till art, och spindeln anpassar också storleken till de lokala vindförhållandena. Europeiska hjulspinnare, till exempel korsspindeln, tillverkar oftast ett nät med 20-30 centimeter i diameter.

Det är en halv till en timmes arbete, som upprepas en gång per dygn. Tropiska arter kan däremot spinna nät som är flera meter i diameter.

Läs även om världens giftigaste spindlar.