Hur kan spindlar överleva långa fall?

Häromdagen sopade jag ned en spindel från mitt tak, och den såg ut att må bra efteråt. Jag har räknat ut att det motsvarar att jag skulle överleva ett fall på 360 meter. Hur kan små djur tåla sådant?

När ett djur (eller vilket annat objekt som helst) faller, påverkas det framför allt av tyngdkraften. Ju längre fallet är, desto högre hinner fallhastigheten bli. Man kan därför inte utan vidare multiplicera och jämföra ett kort fall för en spindel med ett långt fall för en människa. Därtill kommer att luftmotståndet också spelar en roll. Luftmotståndet verkar i motsatt riktning mot tyngdkraften och bromsar fallet. Eftersom små djur som spindlar har en relativt stor yta i förhållande till sin mycket låga vikt, blir luftmotståndet stort, så de faller aldrig med särskilt hög hastighet. Den låga vikten gör också att de träffar underlaget med låg energi, så risken för fysiska skador är väldigt liten. Det kan naturligtvis hända att spindlar med långa, smala ben råkar bryta ett av dem om de skulle landa olyckligt. Även det har naturen emellertid garderat sig mot, för benet växer ut igen, nästa gång djuret ömsar skinn.

Läs även allt om spindlar i Sverige här