Hur gamla kan spindlar bli?

Hur länge lever egentligen spindlar normalt, och hur gamla kan de maximalt bli?

Man känner till omkring 45000 olika spindlar, och för de allra flesta av dessa är livet mycket kort och hektiskt. Många arter lever bara en enda eller kanske en och en halv säsong. I tempererade områden kan vissa jakt- och hoppspindlar, som kläcks på våren, överleva fram till nästa höst. Det ger dem en livslängd på ungefär arton månader. Hannar lever vanligtvis kortare än honor, eftersom de inte har något biologiskt värde, efter att de väl har parat sig. En del spindlar har anpassat sig till livet i hus. Det gäller till exempel Pholcuspindeln och den välkända husspindeln. Deras livslängd känner man inte med säkerhet till, men den sträcker sig förmodligen över flera år, eftersom djuren inne i husen är skyddade mot det i regel ganska stränga klimatet utomhus. De mest långlivade av alla spindlar är, så vitt man vet, honorna av de tropiska fågelspindlarna. En rödbent tarantel fångades 1935 i Mexico, och man uppskattade då att spindeln var mellan tio och tolv år gammal. Den levde emellertid vidare i fångenskap i 16 år och var därför 26-28 år då den dog. Zoologerna räknar med att en livslängd på 20-25 år inte är ovanlig för dessa spindlar.

Läs även allt om spindlar i Sverige här